مقاله پژوهشی
بررسی نقش واسطه‌ای مسئولیت پذیری در رابطه بین مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش استان فارس)

سمیه زارع؛ رضا ناصری جهرمی؛ حسین زینلی پور؛ مهدی محمدی

دوره 4، شماره 10 ، اردیبهشت 1396، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2017.21829.1133

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، تعیین بررسی نقش واسطه ای مسئولیت پذیری در رابطه بین مدیریت دانش و مهارتهای ارتباطی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بود.  روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر اهداف، کاربردی بود. جامعه آماری مورد پژوهش،  شامل تمامی کارکنان اداره آموزش و پرورش استان فارس در سال تحصیلی 96-1395  بود (3800 نفر). با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برونداد علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر پایه شاخص هرش از ابتدا تا سال 2016

صغری درزی خلردی؛ سید علی اصغر رضوی

دوره 4، شماره 10 ، اردیبهشت 1396، صفحه 21-40

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2017.21297.1130

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه برونداد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر اساس شاخص اچ در پایگاه استنادی اسکوپوس است. مطالعه حاضر از نوع علم‌سنجی و روش تحلیل استنادی است. جامعه موردمطالعه کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (126 نفر) و تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس است که با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تأثیر طبیعت و معماری در رضایت‌مندی دانشجویان عضو کتابخانه مرکزی تبریز

لیلا بنی فاطمه؛ سعید غفاری

دوره 4، شماره 10 ، اردیبهشت 1396، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2017.20957.1129

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان کتابخانه مرکزی تبریز از طبیعت و معماری کتابخانه و نقاط قوت و ضعف معماری این کتابخانه‌ها است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش 100 نفر از دانشجویان مراجعه‌کننده به کتابخانه مرکزی تبریز بودند که به روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کاربردپذیری کتابخانه های دیجیتالی در دانشگاه های دولتی شهر تهران

علی جلالی دیزجی؛ مهدی علیپور حافظی؛ حسین ادبی فیروزجاه

دوره 4، شماره 10 ، اردیبهشت 1396، صفحه 61-80

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2017.5078.1038

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف کاربردپذیری کتابخانه ­های دیجیتالی دانشگاه­های دولتی شهر تهران، دانشگاه­های شریف، امیرکبیر و تهران،انجام شد. این پژوهش، پیمایشی از نوع ارزیابی بود و برای بررسی وضعیت معیارهای کاربردپذیری کتابخانه های دیجیتالی دانشگاه های دولتی شهر تهران شامل معیارهای کاوش، راهبری، چارچوب فرم­ها، وضوح و قابلیت مرور، بهینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نظام اطلاعات مدیریت در کتابخانه و موزه بر اساس مدل مفهومی هوش گیلفورد

عصمت مومنی؛ محمد رضائی

دوره 4، شماره 10 ، اردیبهشت 1396، صفحه 81-100

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2018.31034.1166

چکیده
  هدف پژوهش، تبیین مدل هوش گیلفورد به عنوان پردازشگر نظام اطلاعات مدیریت با موجودیت ها ی کتابخانه و موزه، در سطح محتوا، عملیات پردازش و فرآورده است. روش پژوهش، از نوع اکتشافی و تحلیل محتوا است. یافته ها نشان می دهد، در سطح محتوا، شنیداری با اشیای محتوایی صوتی، دیداری با اشیای محتوایی تصویری، معنایی با دانش تخصصی اشیای محتوایی صوتی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش بینی کارآفرینی سازمانی بر اساس مؤلفه‌های رهبری توزیع شده (مطالعه موردی: کارکنان سازمان صنایع دفاع ایران در سال 1395)

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ عادل زاهدبابلان؛ علی خالق خواه

دوره 4، شماره 10 ، اردیبهشت 1396، صفحه 101-120

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2017.24067.1143

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور پیش بینی کارآفرینی سازمانی بر اساس مؤلفه­های رهبری توزیع شده انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان مشغول به خدمت صنایع دفاع در سال 1395 با حجم 600 نفر تشکیل می­داد. روش نمونه­گیری از نوع تصادفی ساده بود. حجم نمونه با توجّه به مدل کرجسی ­_ مورگان، 234 نفر در نظر گرفته شد. جهت ...  بیشتر