نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پیشبرد فعالیت‌ها، عملکردها و ساختار هر سازمانی به اطلاعات وابسته است. از طرفی، در عصر نوآوری، تبادل اطلاعات با محیط پیرامون، موجب تغییر، تحول و حتی تکامل می‌شود. ترسیم جریان اطلاعات بارگذاری منابع استانداردها در شبکه داخلی کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی و نیز اعتبار سنجی آن، با میزان استفاده از منابع استانداردها انجام شده است. از نوع کاربردی و به روش تحلیل سیستمی با رویکرد ترکیبی بود؛ و نیز، با رعایت معیار قابلیت اعتماد، دقت علمی پژوهش را تضمین کرده و به‌عنوان معیاری برای روایی و پایایی پژوهش است. جامعه آماری شامل استانداردهای ملی و بین‌المللی مورداستفاده در آزمایشگاه و نمونه برابر با هر یک از اجزاء یا عناصر جامعه آماری بود. گردآوری اطلاعات با مشاهده فرایند کاری، سپس، با مطالعات اسنادی و نیز، مصاحبه با کارشناسان انجام شده است و درنهایت، با استفاده از نرم‌افزار ویزیو، نمودارهای جریان اطلاعات ترسیم، سپس، با میزان استفاده از منابع استانداردها در شبکه کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی، اعتبار سنجی شده است. فرایند جریان اطلاعات و میزان استفاده از بارگذاری منابع استانداردها را نشان داد. فرایند و نحوه‌ی تبادل اطلاعات با اجزای درونی و بیرونی سازمان، در سه مرحله تحلیل فرایندهای موجود، کدگذاری فرایندها و سپس اعتبار سنجی فرایندهای برنامه‌نویسی شده نسبت به درخواست استاندارد؛ تشخیص نیاز درخواست‌کننده؛ قرار دادن استاندارد در پوشه استاندار معتبر؛ خرید استاندارد موردنیاز؛ به‌صورت فرایند سیستمی ترسیم و در شبکه کتابخانه مرکز پژوهش متالوژی رازی طراحی‌شده، سپس طی مدت یک سال، میزان استفاده از بارگذاری منابع استاندارد از طریق شبکه ایجادشده، گزارش‌گیری انجام شده است. پس از فرایند سیسستمی در شبکه داخلی کتابخانه مرکز پژوهش متالوژی رازی، کارکنان آزمایشگاه‌ها در صورت نیاز به استاندارد، درخواست خود را برای بخش اطلاع‌رسانی ارسال نموده، سپس، به‌منظور دسترسی سریع و به‌موقع نسبت به قرار دادن استاندارد در شبکه داخلی مرکز اقدام شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The flow of Information on the Uploading the Standard Sources in the Internal Library Network of the Razi Metallurgy Research Center

نویسندگان [English]

  • Somayeh Farzadi 1
  • Esmat Moemeni 2

چکیده [English]

Advancing the activities, functions, and structure of each organization are related to information. On the other hand, in the era of innovation, exchanging information with the surrounding environment causes change, transformation, and even evolution. The purpose of this study was to draw the flow of information on the uploading of standard resources in the internal library network of Razi Metallurgical Research Center, as well as validating it using the rate of standard resources usage. The present study is an applied one and the method is system analysis with a hybrid approach. Also, by maintaining the reliability criterion, the scientific accuracy of the research is guaranteed and a criterion for the validity and reliability of the research is shaped. The statistical population includes the national and international standards used in the laboratory and the sample equals each component or element of the statistical community. Data gathering was done by observing the process of work, documentary, and library studying as well as interviewing experts. Finally, with the help of the Microsoft Visio software, the information flow diagrams were plotted and then validated with the rate of standard sources used in the library network of the Razi Metallurgical Research Center. The findings show the process of information flow and the usage rate of the loading of standard resources. The process and the method of exchanging information with the internal and external components of the organization are systematically depicted and designed in the Razi Metallurgy Research Center in three stages including analyzing the existing processes, coding the processes and validating the programmed processes regarding requesting the standard, identifying the need of the customer, inserting the standard in the valid standard folder, and purchasing the required standard. Then throughout a year, the usage rate of the loading of standard resources in the created network is reported.
Thus, after the systematic process in the internal library network of the Razi Metallurgy Research Center, the lab staff will send their standard request to the information department if needed, then, the standard will be placed in the center's internal network for a quick and timely access.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Flow
  • Standard Resources
  • the library of the Razi Metallurgical Research Center
پرهیزگار، محمدمهدی؛ حسینی، روح‌الله (1394). تجزیه‌وتحلیل و طراحی سیستم‌ها و روش‌ها، تهران: دانشگاه پیام نور.
توکلی، ثامنه؛ سلامی، مریم (1393). واکاوی جریان اطلاعات در فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران کتابخانه، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 17، (3)، 105-81.
حافظ نیا، محمدرضا (۱۳۸۵). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.
حریری، نجلا (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
 حسن‌زاده، محمد؛ محمد‌خانی، آرش (1389). بررسی نحوه جریان اطلاعات در پژوهشکده‌های دانشگاه تربیت مدرس. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 25، (3).
دانائی فرد، حسن؛ مظفری، زینب (1387). ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تأملی به استراتژی‌های ممیزی دانش. فصلنامه مدیریت. س 1 ش (1): 131-162.
رحیمی، محمد؛ شاه‌آبادی، ابوالفضل (1394). جریان اطلاعات و پیش‌بینی پذیری بازده سهام. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 8 (27)، 15-33 
رضاییان، علی (1396) تجزیه‌وتحلیل و طراحی سیستم، تهران سمت.
ساروخانی، باقر (۱۳۸۴). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  شادمان، کیوان (1389). نگاهی به تأثیر جریان اطلاعات بر هویت مکان، چالشی بر هویت‌یابی مکان. فصلنامه انسان و محیط‌زیست. ش (13):   ص 63. 
صادق زاده وایقان، علی؛ حسن‌زاده، محمد (1394). بررسی جریان اطلاعات در مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، ش (30)،   47-58 
صادق زاده وایقان، علی؛ حسن‌زاده، محمد؛ باب‌الحوائجی، فهیمه؛ حریری، نجلا (1390). بررسی جریان اطلاعات در پژوهشکده‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات. س 6. ش (23): 47-59.
صدوقی، فرحناز؛ ارشاد سرابی، رقیه؛ ولی نژادی، علی (1393). بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 1391. نشریه مدیریت سلامت. (55): صص 43-50
عبدی نسب، علیرضا؛ مؤمنی، عصمت (۱۳۹۶). نگاهی به جریان داده سازمان‌دهی دانش در کتابخانه، موزه و آرشیو، دهمین همایش ملی ادکا، تهران، اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران. نمایه شده در: http://www.civilica.com/paper-ADKA10-html
 مجیدی، نسرین (1368). استاندارد چیست؟ کرج: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
نوکاریزی، محسن (1383). جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعات. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. ش (27):  ص 39 
هویدا، علیرضا؛ بهنامی راد، قاسم (1387). مدیریت اطلاعات بازرگانی. علیرضا هویدا؛ قاسم بهنامی راد. ماهنامه تدبیر. ش (192): ص 51 
 ویلیامسون، نانسی (1374). استاندارد و استانداردسازی در نظام‌های تحلیل موضوعی: وضعیت کنونی و مسیرهای آینده. ترجمه فاطمه نوشین‌فرد. فصلنامه کتاب. 6 (3-4): صص- ۱۲۷
یگانه، مهرداد (1378). استاندارد و استاندارد کردن. کرج: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
یوسفلی، امیر؛ فرج پور، فرنوش (1396). رتبه‌بندی شاخص‌های تأثیرگذار بر جریان اطلاعات در زنجیره تأمین بر اساس تاپسیس فاز. مجله اندیشه آماد. ش (63): صص 71-96.
Boyd, A. J. (2005, December). The evolution of goal-based information modelling: literature review. In Aslib proceedings (Vol. 57, No. 6, pp. 523-538). Emerald Group Publishing Limited.‏
Childerhouse, P., Hermiz, R., Mason-Jones, R., Popp, A., & Towill, D. R. (2003). Information flow in automotive supply chains–present industrial practice. Industrial Management & Data Systems103(3), 137-149.‏
Fischer, R., Aier, S., & Winter, R. (2015). A federated approach to enterprise architecture model maintenance. Enterprise Modelling and Information Systems Architectures2(2), 14-22.
Hassan Zadeh, M. (2004). The analysis of organizations' information structure. Informology, 2 (2): 104-14. [in Persian]
Hassanzadeh, M and Fattahi, R. (2004). The global information flow and our perspective. Book Quarterly,15 (2)., 83-95 [in Persian].
Heidari, M. (2009). The designation of managerial information flow optimization in information centers (Jahad information and Scientific Service Center, Iran information and Documentation Center and Iran national Documentation Center). MA Thesis, Library and Information Science, Tarbiyat Modarres University, School of Humanities, Tehran [in Persian].
Mahdavi, M. N. (1993). Information production, dissemination and consumption flow in Iran. Information Science Quarterly10(1). 73-76
Mohamad-Khani, A. (2008). Studying the information flow in the research centers in Tarbiyat Modarres University, MA Thesis, Library and Information Science, Tarbiyat-e-Modarres University, School of Humanities.
Tan, A. Z. T., Zaman, A., & Sutrisna, M. (2018). Enabling an effective knowledge and information flow between the phases of building construction and facilities management. Facilities, vol 36 (3/4): pp 151-170
Titus, S., & Bröchner, J. (2005). Managing information flow in construction supply chains. Construction innovation5(2), 71-82.‏
Vanpoucke, E., Boyer, K. K., & Vereecke, A. (2009). Supply chain information flow strategies: an empirical taxonomy. International Journal of Operations & Production Management29(12), 1213-1241.‏
Zhang, C. N., & Yang, C. (2002). Information flow analysis on role-based access control model. Information management & computer security10(5), 225-236.‏