نویسنده = کوارویی، رعنا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع جویی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 59-78

10.22054/jks.2016.2699

رعنا کوارویی؛ عصمت مومنی؛ محسن حاجی زین العابدینی