نویسنده = نورافروز، علی حسین
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1396، صفحه 107-140

10.22054/jks.2018.29828.1161

پیام حنفی زاده؛ علی حسین نورافروز


2. بررسی تولیدات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایگاه استنادی اسکوپوس

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 127-152

10.22054/jks.2016.2697

علی حسین نورافروز؛ رضا واعظی؛ سیدرضا قدرت