نویسنده = ملکی، حاتم
تعداد مقالات: 1
1. اعتباریابی پرسشنامه رهبری دانش (مطالعه‌ای در دانشگاه‌های شهر سنندج)

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 40-60

10.22054/jks.2016.4291

مژگان درخشان؛ سیروس قنبری؛ خلیل زندی؛ حاتم ملکی؛ حامد سیف پناهی