نویسنده = بیگدلی، زاهد
تعداد مقالات: 1
1. رفتار اطلاع‌جویی در محیط گوشی‌های هوشمند تلفن همراه: مطالعه موردی دانشجویان مقطع دکترا

دوره 3، شماره 9، زمستان 1395، صفحه 121-140

10.22054/jks.2017.20866.1127

عبدالرضا ایزدی؛ زاهد بیگدلی؛ محمد اکبری محله کلائی