نویسنده = کازرانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد بافت مدار در طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای و توسعه وب معنایی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 45-57

10.22054/jks.2016.2698

سید مهدی طاهری؛ ناهید گویلی؛ مریم شکفته؛ مریم کازرانی