نویسنده = سیادتی، لیلا سادات
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مفهومی مدل دیجی کوال بر اساس چارچوب نظری پنج -اس در کتابخانه های دیجیتالی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1396، صفحه 59-76

10.22054/jks.2018.28787.1159

لیلا سادات سیادتی؛ عصمت مومنی؛ مهدی علیپور حافظی