نویسنده = نعمتی انارکی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 33-52

رویا پورنقی؛ لیلا نعمتی انارکی