نویسنده = هاشم پور، فرحناز
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سواد اطلاعاتی با خلاقیت در دانشجویان دانشگاه پیام نور لرستان

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 129-149

محمدعلی نعمتی؛ ایوب گراوند؛ طیبه موسوی امیری؛ فرحناز هاشم پور