نویسنده = کاظم پور، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ردپای نظریه های ارتباطات در علم اطلاعات و دانش شناسی

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 127-137

حسن اشرفی ریزی؛ زهرا کاظم پور