نویسنده = عزیزخانی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین اکتساب دانش با توسعه‌سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه

دوره 4، شماره 15، تابستان 1397، صفحه 1-22

10.22054/jks.2019.37669.1209

مریم سلامی؛ سارا بهرامی نیا؛ زهرا عزیزخانی