نویسنده = سلاجقه، مژده
تعداد مقالات: 1
1. درخت دانش دکارت و علل اضمحلال آن

دوره 4، شماره 15، تابستان 1397، صفحه 103-123

10.22054/jks.2019.36767.1204

مهدیه خزانه ها؛ مژده سلاجقه