نویسنده = برنا، کیوان
تعداد مقالات: 1
1. کشف دانش و کاربرد آن در اینترنت اشیاء

دوره 5، شماره 17، زمستان 1397، صفحه 123-156

10.22054/jks.2019.41872.1223

کیوان برنا؛ فرهاد فتحی؛ عصمت مومنی