نویسنده = احمدی پور، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رفتار تصویر یابی پژوهشگران رشته معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

10.22054/jks.2019.42966.1229

امیررضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فائزه احمدی پور