نویسنده = زمانی، سحر
تعداد مقالات: 1
1. تببین ضرورت مدیریت دانش در دانشگاههای تربیت مدرس و شهید بهشتی تهران از دیدگاه دانشجویان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

10.22054/jks.2019.45175.1244

عصمت مومنی؛ طاهره اعرابی؛ سحر زمانی