نویسنده = اسلامی مهدی آبادی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قابلیت‏ها و مزایای را‏یا‏نش ابر‏ی در توسعه خدمات ارتباطات الکترونیک

دوره 6، شماره 22، بهار 1399، صفحه 55-77

10.22054/jks.2020.50658.1298

سعید اسلامی مهدی آبادی؛ سعید اسلامی؛ سید حسن حاتمی نسب؛ حسین اسلامی