بررسی قابلیت‏ها و مزایای را‏یا‏نش ابر‏ی در توسعه خدمات ارتباطات الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد ، ایران.

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی قابلیت‏ها و مزایای را‏یا‏نش ابر‏ی در توسعه خدمات ارتباطات الکترونیک در صنایع فولاد استان یزد با بهره‏برداری از روش ترکیبی تصمیم‏گیری چندمعیاره، محاسبات منطق فازی و روش مدل‏سازی PLS بود. روش پژوهش حاضر تلفیقی (کیفی و کمی) بود و با ابزار مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاهی صاحب‏نظر در حوزه موردبررسی و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات شاغل در صنایع فولاد استان یزد بودند که از بین آن‌ها 320 نفر در سال 1398 با ترکیبی از دو روش نمونه‏‏گیری غیراحتمالی هدفمند و تصادفی انتخاب شدند. یافته‏ها با توجه به محاسبات فازی نشان داد مهم‌ترین معیار در خوشه مزیت رایانش ابری، «کاهش هزینه‏ها» با 191/0، «خدمت سریع‏تر به مشتریان» با وزن فازی 120/0 و «برقراری ارتباط با مشتریان» با وزن شبکه‏ای فازی 096/0 به ترتیب بودند. مهم‌ترین معیار در خوشه قابلیت‌های رایانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الکترونیک نیز، «ذخیره‏‏سازی اطلاعات در خدمات ارتباطات الکترونیک» برابر با 123/0 بودند. درنهایت، تحلیل مسیر بین «توسعه خدمات ارتباطات الکترونیک» و «قابلیت‏های را‏یا‏نش ابر‏ی» با توجه به بارهای تحلیل عاملی تأییدی برابر با 566/0 و بین توسعه خدمات ارتباطات الکترونیک و مزیت رایانش ابری برابر با 521/0 حاصل شد. نتایج نشان داد فناوری رایانش ابری با توسعه خدمات ارتباطات الکترونیک صنایع فولاد یزد دارای رابطه و تأثیرگذاری مثبت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Capabilities and Advantages of Cloud Computing in Development of Electronic Communications Services

نویسندگان [English]

  • saeid eslami mehdiabadi 1
  • saeid eslami 2
  • sayed Hassan hatemi nasb 3
  • hossien eslami 4
1 PhD student of media management,Yazd branch, Islamic Azad university Yazd, Iran,
2 Assistant professor of media management, Islamic Azad university, Yazd branch,, iran
3 Assistant professor of business management, Yazd branch, Islamic Azad university, Iran
4 Assistant professor of media management, , Yazd branch, Islamic Azad university, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is the investigation of capabilities and advantages of cloud computing in the development of electronic communications services in steel industries of Yazd province utilizing hybrid multi-criteria decision-making method, Fuzzy logic computing, and PLS modeling technique. This research approach is combined (quantitative and qualitative), and it is performed by interview and questionnaire tools. Statistical society includes university professors that are experts in the studied field and information and communication technology specialists working at the steel industries of Yazd province. 320 experts in the society are selected in 1398 by the combination of non-probability purposive and random sampling. The findings using Fuzzy logic show that the most important criteria in the advantage cluster of cloud computing are "costs reduction", "faster service to the customers", and "communication with the customers" with fuzzy weights of 0.191, 0.120, and 0.096, respectively. The most important criterion in the capabilities cluster of cloud computing in the development of electronic communications services is "saving information in electronic communications services" equal to 0.123. Finally, path analysis between "development of electronic communications services" and " capabilities of cloud computing" according to the confirmatory factor of analysis loads is equal to 0.566, and between "development of electronic communications services" and "cloud computing advantage" is equal to 0.521. Thus, based on the findings, it can be said that cloud computing technology with the development of electronic communications services of steel industries of Yazd has a positive relationship and effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud Computing
  • Electronic Communications Services
  • Fuzzy Logic Multi-Criteria Decision Making
  • Modeling
منابع
اسدی، عباس و اکبری، محمد. (1397). شناخت تأثیر قابلیت‏های مدیریت ارتباطات الکترونیک در اجرای طرح تکریم مشتری، فصلنامه مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 6(6) 107-144.
اکبری، محمدکاظم و سرگلزایی جوان، مرتضی. (1391). را‏یا‏نش ابر‏ی، مرکز تحقیقات را‏یا‏نش ابر‏ی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
الهی، شعبان، رشیدی، مصطفی و صادقی، محمود. (1394). طراحی سامانه خبره فازی برای مدیر عالی حریم خصوصی در حوزه تبادلات الکترونیک دولت و کسب‌وکارها. نشریه مدیریت فن‏آوری نوآورانه‏ اطلاعات، 7(3)، 511-530.
تقویان، سید عبدالحسین. (1398). بررسی تأثیر فن‏آوری ارتباطات بر توسعه محصولات جدید الکترونیک (مطالعه موردی: شرکت ایده نمای هزاره در یاسوج)، چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب‌وکار و بازرگانی، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
جهان‏گشته، اسماعیل، مرحمتی، میلاد، ریگی، بنیامین و برفی، امیرحسین. (1398). طبقه‏بندی را‏یا‏نش ابر‏ی موبایل، دومین کنفرانس ملی پژوهش‏های کاربردی در علوم برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، شیروان، مؤسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر.
جلالی اقدم، داود و مرتضی خادمی، شجاع. (1397). ارتباطات و تفاوت‏های تجارت الکترونیک و تجارت اجتماعی، دومین کنفرانس ملی دانش و فن‏آوری علوم مهندسی ایران، تهران، مؤسسه برگزار‏‏‏کننده همایش‏های توسعه محور دانش و فن‏آوری سام ایرانیان
جوکار، عبدالرسول و برهمند، نیلوفر. (1388). بررسی جایگاه انتشار الکترونیک در ارتباطات علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شیراز، مجله مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 1(1)، 47-27.
حبیبی، آرش. (1397). تصمیم‏گیری چندمعیاره فازی. تهران: کتیبه گیل، سیمای دانش.
روزگار معدن. (1398). چشم‏انداز صنعت فولاد ایران. آدرس اینترنتی: https://www.madandaily.com/metal-mineral-industries/278
شعبانی، حسین، شکارچی، رضا و غیاث‌آبادی، علی. (1396). مروری بر را‏یا‏نش ابر‏ی و بررسی مزایا و چالش‏های آن، دومین کنفرانس بین‏المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، تهران، مؤسسه آموزش عالی نیکان.
صبری پور، محمد، امیری زاده، خسرو و مومن‏زاده، حسین. (1396). کاهش مصرف انرژی در مراکز داده محیط را‏یا‏نش ابر‏ی با بهره‏برداری از الگوریتم بهینه‏‏سازی اجتماع ذرات بهبودیافته، کنفرانس ملی پژوهش‏های نوین در برق، رایانه‏ و مهندسی پزشکی، کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون.
صادقی، حسین. (1389). مسئولیت مدنی واسطه‏‏‏ها و تأمین‏‏کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 40(2)، 218-199.
ساسینسکی، بری. (1390). مرجع کامل را‏یا‏نش ابر‏ی. ترجمه نوید فرخی. تهران: علوم رایانه.
ملکیان، نازنین، علی‏پور، رضا. (1391). نقش ارتباطات الکترونیک بر فرآیند ارتباطات سازمانی، مجله مطالعات رسانه‏ای، 7(8)، 112-101.
محمدی، طیبه. (1396). مبانی را‏یا‏نش ابر‏ی، کتاب‏های آموزش شبکه. تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۶.
مرحمتی، میلاد، جهانگشته، اسماعیل و برفی، امیرحسین. (1398). را‏یا‏نش ابر‏ی در بانکداری اینترنتی، دومین کنفرانس ملی پژوهش‏های کاربردی در علوم برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، شیروان، مؤسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر.
محمدنژاد، خالد، مطوری، الهام، وائلی، نبیل و مختاری، شیوا. (1398). بررسی چگونگی امنیت ذخیره‏‏سازی در را‏یا‏نش ابر‏ی، ششمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فن‏آوری اطلاعات، بابل، مؤسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش.
یعقوبی، نورمحمد، شکوهی، جواد و جعفری، حمیدرضا. (1393). شناسایی و رتبه‏بندی عوامل کلیدی مؤثر بر به‌کارگیری را‏یا‏نش ابر‏ی در سلامت الکترونیک. نشریه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات)، 30(2)، 549 - 572.
References
Al-Muhtadi, J., Qiang, M., Saleem, K., AlMusallam, M., & Rodrigues, J. J. (2019). Misty clouds—A layered cloud platform for online user anonymity in Social Internet of Things. Future Generation Computer Systems92, 812-820.
Al-Ruithe, M. S., Benkhelifa, E., & Hameed, K. (2016). A conceptual framework for designing data governance for cloud computing. Procedia Computer Science, 94, 160-167
Al-Sayed, M. M., Hassan, H. A., & Omara, F. A. (2019). Towards evaluation of cloud ontologies. Journal of Parallel and Distributed Computing, 126, 82-106.
Masip-Bruin, X., Marin-Tordera, E., Jukan, A., & Ren, G. J. (2018). Managing resources continuity from the edge to the cloud: Architecture and performance. Future Generation Computer Systems79, 777-785.
Bölöni, L., & Turgut, D. (2017). Value of information based scheduling of cloud computing resources. Future Generation Computer Systems71, 212-220.
Cecere, G., & Corrocher, N. (2012). The usage of VoIP services and other communication services: An empirical analysis of Italian consumers. Technological Forecasting and Social Change79(3), 570-578.
Kim, M. K., Park, M. C., Park, J. H., Kim, J., & Kim, E. (2018). The role of multidimensional switching barriers on the cognitive and affective satisfaction-loyalty link in mobile communication services: Coupling in moderating effects. Computers in Human Behavior87, 212-223.
Lin, K., Xia, F., & Fortino, G. (2019). Data-driven clustering for multimedia communication in Internet of vehicles. Future Generation Computer Systems94, 610-619.
Meri, A., Hasan, M. K., Danaee, M., Jaber, M., Safei, N., Dauwed, M., ... & Al-bsheish, M. (2019). Modelling the utilization of cloud health information systems in the Iraqi public healthcare sector. Telematics and Informatics36, 132-146.
Patani, S., Kadam, S., & Jain, P. V. (2014). Cloud computing in the banking sector: a survey. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering3(2), 5640-5643.
SathyaNarayanan, P. S. V. (2019). A sensor enabled secure vehicular communication for emergency message dissemination using cloud services. Digital Signal Processing85, 10-16.
Ghule, S., Chikhale, R., & Parmar, K. (2014). Cloud computing in banking services. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(6), 1-8.
Turkanović, M., & Polančič, G. (2013). On the security of certain e-communication types: Risks, user awareness and recommendations. Journal of information security and applications18(4), 193-205.
Xia, Q., Liang, W., & Xu, Z. (2017). The operational cost minimization in distributed clouds via community-aware user data placements of social networks. Computer Networks112, 263-278.
Zulkepli, Z. H., Hasnan, N., & Mohtar, S. (2015). Communication and service innovation in small and medium enterprises (SMEs). Procedia-Social and Behavioral Sciences211, 437-441.