نویسنده = عرب شیبانی، زکیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رعایت معیارهای کنترل واژگان در اصطلاح‌نامه‌های علوم اسلامی بر اساس استاندارد ایزو 25964

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 55-82

زکیه عرب شیبانی؛ سید مهدی طاهری؛ محمدرضا علی بیک؛ علی رضا هویدا