نویسنده = حسین نیا تنها، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل خدمات سالمندان در کتابخانه‌های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

دوره 5، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 115-137

10.22054/jks.2019.45460.1246

گلنسا گلینی مقدم؛ زهرا حسین نیا تنها؛ میترا صمیعی