بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع جویی

رعنا کوارویی؛ عصمت مومنی؛ محسن حاجی زین العابدینی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1394، ، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2016.2699

چکیده
  چکیده پژوهش   پیشرفت‌های عصر جدید اهمیت یادگیری را بیش از پیش برجسته ساخته است و این امربیش از قبل آموزش راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) را می‌طلبد. هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع­جویی اعضای هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می­باشد. روش پژوهش: روش پژوهش ...  بیشتر