نظام اطلاعات مدیریت در کتابخانه و موزه بر اساس مدل مفهومی هوش گیلفورد

عصمت مومنی؛ محمد رضائی

دوره 4، شماره 10 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 81-100

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2018.31034.1166

چکیده
  هدف پژوهش، تبیین مدل هوش گیلفورد به عنوان پردازشگر نظام اطلاعات مدیریت با موجودیت ها ی کتابخانه و موزه، در سطح محتوا، عملیات پردازش و فرآورده است. روش پژوهش، از نوع اکتشافی و تحلیل محتوا است. یافته ها نشان می دهد، در سطح محتوا، شنیداری با اشیای محتوایی صوتی، دیداری با اشیای محتوایی تصویری، معنایی با دانش تخصصی اشیای محتوایی صوتی و ...  بیشتر

بررسی نقش نظام اطلاعات مدیریت (MIS) در حرفه گرایی و انگیزش شغلی کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان شاهین‌دژ

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ عادل زاهدبابلان؛ مهدی معینی کیا

دوره 3، شماره 8 ، آبان 1395، ، صفحه 21-40

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2016.7244

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی نقش نظام اطلاعات مدیریت در حرفه گرایی و انگیزش شغلی کارکنان اداره آموزش‌وپرورش انجام گرفت. روش پژوهش ازنظر راهبرد اصلی: کمی؛ ازنظر هدف: کاربردی؛ ازنظر راهکار اجرایی: میدانی؛ ازنظر شیوه تحلیلی: توصیفی _ مقایسه­ای بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان شاهین­دژ در سال تحصیلی ...  بیشتر