نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کارمند اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف ارائه یک الگو جهت مدیریت بحران کووید 19 (کرونا ویروس) در کتابخانه‌های عمومی است. پژوهش از نوع کاربردی است که به روش اکتشافی و با رصد فعالیت‌های کتابخانه‌های مختلف دنیا و مرور پژوهش‌های مرتبط در حوزه مدیریت بحران سعی بر آن بود که الگویی مناسب، مفهومی و جامع برای کتابخانه‌های عمومی طراحی و ارائه شود. الگوی پیشنهادی برای مدیریت بحران در سه فاز پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران طراحی گردید. در فاز پیش از بحران فعالیت‌های عمده با عناوین پیش‌بینی، پیشگیری و آمادگی ارائه شد. در فاز شروع بحران هشدار و اطلاع‌رسانی، اقدامات عملیاتی و ارزیابی مداوم و پاسخگویی سریع به نیاز اطلاعاتی مراجعان مطرح شد و در فاز پس از بحران بازیابی، بازسازی و آموخته‌ها موردتوجه قرار گرفت.  بحران کرونا و تأثیر آن بر خدمات کتابخانه‌ای و رکود چندین ماهه این مراکز اهمیت و ارزش یک الگوی کاربردی که بتواند راهبرد امنی برای فعالیت کتابخانه‌های عمومی کشور ارائه دهد را نشان می‌دهد. این پژوهش می‌تواند بینش و راه‌حل‌های عملی برای پاسخگویی به بحران جهانی کووید 19 برای کتابخانه‌های عمومی ایران که دردسرساز شده است، ارائه دهد و از این لحاظ ارزشمند است. در هر سه مرحله از الگوی مدیریت بحران کووید 19 ارائه‌شده در این پژوهش عنصر اطلاعات نقش اول و بسیار مهمی ایفا می-کند با داشتن اطلاعات کافی و مدیریت درست آن و اجرای بدون نقص برنامه‌های عملیاتی توسط متخصصان علم اطلاعات و کتابداران می‌توان تا حدود زیادی وضعیت بحرانی را کنترل کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public Libraries and Crisis Management: Offer a Pattern for Managing the COVID-19 Crisis (Coronavirus)

نویسنده [English]

  • soraya zangeneh

Master of Information Science (Information Management), Employee of Administration of Kermanshah Public Libraries, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Introduction
Today various indicators have been introduced to explain the status of a civilization, but the most important indicator is the ability to contain a crisis or manage a crisis. At different times, crises, natural disasters, and epidemics are an inevitable fact in the whole world. In addition to causing extensive and sometimes irreparable damages, crises hinder organizational goals and delay the achievement of organizational mission. As cultural and educational institutions, public libraries are not immune from the damage of crises, and various events such as floods, earthquakes, political unrest, epidemics, etc., with the negative impact of libraries, cause the stagnation of these centers. In the current research, only the crisis caused by the coronavirus or COVID-19 is considered and the consequences of the emergence of this disease on library services are investigated.

Literature Review
Some researchers have investigated the role of groups, non-profit communities or institutions that cooperate with libraries in the COVID-19 crisis. Among these studies is the research of Kim, Choi & Jung (2020). Some studies have also been done focusing on the role of librarians in the COVID-19 crisis. Okike (2020) has examined the role of librarians in information dissemination during the COVID-19 crisis. In April 2020, the Royal Public Library Advisory Association of Georgia published an article entitled Recommendations for Library Services During the Covid-19 Pandemic, in which useful information regarding the requirements of the work environment and crisis management in libraries has been explained. Some researchers also studied the measures and services of libraries and information centers. Erich (2020) by examining 41 public, academic, and specialized libraries in Romania, measured the condition of these libraries, and how they reacted and adapted to the COVID-19 crisis. The review of previous studies shows that overcoming the crisis and its management has always been the concern of researchers and organizations, and this issue has been much more important in the case of the emerging, sudden, and surprising crisis of COVID-19 because there is little experience about this disease.

Methodology
The present research was carried out in an exploratory way and with the method of observation and narrative review of researchers' works, search and observation of the performance, activities, and actions of public libraries in Iran and the world in facing the Corona crisis, and because this method emphasizes non-experientiality, therefore the researcher only searched and observed the environment and conditions without manipulating the variables. In order to obtain information and collect data required for research, two citation databases, Web of Science and Scopus, Google Scholar and Google databases, and three internal databases, Maghiran, Noormags, and comprehensive humanities portal with the keywords "crisis", "Crisis Management", "COVID-19", "Coronavirus", "Public Libraries" and their English equivalents were searched by the researcher. In addition, more than 15 websites or library portals were also checked. In terms of the time frame of the publications of the last year (late 2019 to 2020) when the coronavirus appeared in this time frame, the content was studied and reviewed.

Results
Since the types of crises and the effects they have on societies are different, therefore, it is not possible to propose the same strategic measures to manage or deal with them. The measures used for floods, fires, or earthquakes are not the answer to the problems caused by the Corona crisis. Some experts have presented a general model for crisis management, and some have presented special models for a specific crisis due to the differences between crises. The Shobari model (2015), the Leechat model, the model of the US Federal Emergency Management Agency, and the model provided by the National Defense Organization were examined in this research. The cycle of crisis management includes the four stages of preparation, prevention, confrontation, and reconstruction. These steps are present in all models of crisis management. Therefore, the researcher has also used these basic steps to design the crisis management model of COVID-19. Also, this model is defined and designed in three phases before the crisis, during the crisis, and after the crisis.

Conclusion
The basic benefits and values in the management of the COVID-19 crisis and its goal and purpose for libraries and information centers are to meet the information needs and satisfaction of users. Therefore, in this research, an attempt was made to present a complete model in accordance with the current state of public libraries by examining the dimensions of this problem. This model was designed and presented in three phases before the crisis, at the beginning of the crisis, and after the crisis. In all three stages of the COVID-19 crisis management model presented in this research, the element of information plays the first and very important role. With sufficient information and its proper management by information science specialists and librarians, the critical situation can be controlled to a large extent. Regarding the model presented in the current research, it can be said that this model is a conceptual model because it symbolically presents a mental image of a series of concepts related to the disease of COVID-19 in public libraries. This model has organized almost all the information of the past researches and while reflecting the fundamental aspects of crisis management, it has summarized the differentiating activities and measures regarding the COVID-19 disease, and in the form of a fully functional template that is in line with the current conditions of the library, has provided the public services of our country.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Management
  • Coronavirus
  • Covid 19
  • Public libraries
احراری، ابراهیم (1384). راهبردهای رسانه‍ای برای پیشگیری از بحران. پژوهش و سنجش، 12(42-43)، 155- 175.
احمدی، مهرداد (1384). ارائه مدل استراتژی ارتباط سازمان با رسانه‍ها در طول بحران. پژوهش و سنجش،12(42-43)، 59-79.
حافظ‍نیا، محمد (1387). مقدمه‍ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.
حسین عباسی، لاله (1388). مدیریت بحران و پدافند غیرعامل. اکتشاف و تولید، (58)، 29-30.
خجسته، حسن (1384). بحران بلایای طبیعی و نقش ویژه رادیو در کنترل آن. پژوهش و سنجش، 12(42-43)، 7-25.
دلاور، علی؛ شکوهی‍امیرآبادی، لیلا (1399). بررسی وضعیت شادکامی و رضایت از زندگی دانشجویان در زمان بحران کرونا ویروس جدید (کووید 19). فصلنامه روانشناسی تربیتی، 16(56)، 1-24.
روشندل اربطانی، طاهر؛ پور عزت، علی‌اصغر، قلی‍پور، آرین (1388). تدوین الگوی جامع فراگرد مدیریت بحران با رویکرد نظم و امنیت. فصلنامهی دانش انتظامی، 10(2)، 63-80.
ریاحی، وحید؛ عزیزپور، فرهاد؛ کریمی، خدیجه (1395). مدیریت بحران و ارائه الگوی مطلوب با تأکید بر آسیب‍پذیری. فصلنامه دانش پیگیری و مدیریت بحران. 6(4)، 368-381.
رضایی، علی (1397). نگاهى به مدیریت بحران‍هاى صنعتى در ایران. ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، 6(41)، 132-139.
زنگنه، ثریا (1399). خدمات کتابخانه‍های عمومی در بحران کرونا، کتابدار 2، 6(3). بازیابی در تاریخ 15/5/1399 از http://lib2mag.ir/11819
سپیانی، مریم (1399). از امنیت شغلی تا امنیت جانی: کتابداران در حکومت کرونا ویروس. کتابدار 2، 6(3) بازیابی در تاریخ 1/6/1399 از http://lib2mag.ir/11916
سوری، علیرضا (1394). اصول و مبانی رویکردهای مدیریت بحران (با تأکید بر بحران‍های اجتماعی). مدیریت بحران، 7(24)، 98-139.
طاهری، ابوالفضل؛ اشرفی‍ریزی، حسن؛ سعیدی‍زاده، مرضیه (1399). چالش‍ها و اقدامات کتابخانه‍های عمومی برای بازگشایی و ارائه خدمات در زمان بحران کووید 19: تحلیلی بر راهنماها و اقدامات بین‍المللی. مدیریت اطلاعات سلامت، 17(3)،140-146.
عرب، یگانه (۱۳۹۹). جبر فناورانه و ایجاد کتابخانه‌های دیجیتال در دوران پساکرونا: میزگرد «توسعه فعالیت‌های کتابخانه‌ای در سایه کرونا». بازیابی در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۹۹ از http://www.ibna.ir/fa/mizgerd/290591
فرجی سبکبار، حسنعلی؛ مدیری، مهدی؛ آقاطاهر، رضا؛ تقی‍زاده قلعه جوقی، سیامک؛ رحیمی، سعید (1394). طراحی سامانه واکنش اضطراری در مدیریت بحران‍های طبیعی (زلزله) با استفاده از تله ژئوانفورماتیک. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی، 25(97)، 15-28.
فرهودی، فائزه؛ باب‍الحوائجی، فهیمه (1393). الگوی بومی مدیریت بحران در کتابخانه‍های ایران: پژوهش کیفی. تحقیقات اطلاعرسانی و کتابخانههای عمومی، 21(82)، 449-466.
محمداسماعیل، صدیقه؛ ناصحی اسکوئی، ماهرخ (1392). کتابخانه‌ها و مدیریت بحران (مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران). مدیریت اطلاعات سلامت، 11(6).699-711.
مک‍کارتی، شاون پی (2001). نقش اطلاعات در مدیریت بحران؛ محمدرضا تاجیک، مترجم (1380) تهران: فرهنگ گفتمان.
محمودی، محمد (1382). نقش سیستم‍های اطلاعاتی در مدیریت بحران. فرهنگ مدیریت، 1(4)،59-92.
نصرت‍پناه، سیاوش؛ کریمی، احمد (1394). ارائه الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران. مدیریت بحران، 7(24)، 9-38.
Alajmi, Bibi M.; Charlene L.,Al-Qallaf (2018). Crisis-Management Content in LIS Curricula: Developing a Model for Future Improvement. Journal of Library Administration,58(7), 645-673
Ali, Muhammad Yousuf; Gatiti, Piter (2020). The COVID‐19 (Coronavirus) Pandemic: Reflections On The Roles Of Librarians And Information Professionals. Health Information & Libraries Journal,37(2),158-162.
Erich, A. T. (2020). Libraries Reaction of Romania to the Crisis Caused by COVID 19. Postmodern Openings, 11(3), 332-343. https://doi.org/10.18662/po/11.3/218
Fallows, Deborah(2020). Public Libraries’ Novel Response to a Novel Virus. Retrieval in 5/20/2020 from https://www.theatlantic.com/notes /2020/03/public-libraries-novel-response-to-a-novel-virus/609058/
Featherstone, R. M., Lyon, B. J., & Ruffin, A. B. (2008). Library roles in disaster response: An oral history project by the NLM. Journal of the Medical Library Association, 96(4), 343–350. https://doi.org/10.3163/ 1536-5050.96.4.009
Jamaatia, Hamidreza; Dastana, Farzaneh; Esmaeili dolabia, Shirin; Varahramc, Mohammad; Hashemiana, MohammadReza; Nasiri Rayeinia, Shamsi; & et al. (2020). COVID-19 in Iran: A model for Crisis Management and Current Experience. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 19 (2): 1-8.
Kim, Soo Hyeon; Choi,Gi Woong; Jung, Yong Ju(2020).Design Principle For Transforming Making Programs Into Online Settings At Public Libraries.Information And Learning Science, 121(7-8),Pp.619-630.
Mehta, D. and Wang, X. (2020), "COVID-19 and digital library services – a case study of a university library", Digital Library Perspectives, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/DLP-05-2020-0030
Okike, B.I. (2020), "Information dissemination in an era of a pandemic (COVID-19): librarians’ role", Library Hi Tech News, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/LHTN-04-2020-0040
Regents Public Library Advisory Council (RPLAC)(2020). Recommendations for Library Services During The Covid-19 Pandemic. Retrieval in 5/20/2020 from https://georgialibraries.org/ wp-content/uploads/2020/04/ Recommendations-for-Library-Services-During-The-Covid-19-Pandemic.pdf
Thenell, Jan (2004). The Library’s Crisis Communications Planner: A Pr Guid For Handling Every Emergency.Chicago: American Library Association.
References [in Persian]
Ahrari, Ibrahim (2005). Media strategies for crisis prevention. Research and Evaluation, 12(42-43), 155-175. [in Persian]
Ahmadi, Mehrdad (2005). Presenting the organization's communication strategy model with the media during the crisis. Research and Evaluation, 12(42-43), 59-79. [in Persian]
Arab, Yeganeh (2019). Technological determinism and the creation of digital libraries in the post-Corona era: the round table "Development of library activities in the shadow of Corona". Retrieved on 23/4/1399 from http://www.ibna.ir/fa/mizgerd/290591. [in Persian]
Delavar, Ali; Shokouhi-Amirabadi, Leila (2019). Examining the state of happiness and life satisfaction of students during the new coronavirus crisis (Covid-19). Educational Psychology Quarterly, 16(56), 1-24. [in Persian]
Faraji Sabokbar, Hassan Ali; Modiri, Mehdi; Aghataher, Reza; Taghizadeh Qal’eh Joghi, Siamak; Rahimi, Saeed (2014). Designing an emergency response system in natural crisis management (earthquake) using telegeoinformatics. Geographic Information Quarterly, 25(97), 15-28. [in Persian]
Farhoudi, Faezeh; Bab Al-Hawaeji, Fahimeh (2013). Native model of crisis management in Iranian libraries: qualitative research. Information and public library research, 21(82), 449-466.
Hafeznia, Mohammad (2008). An introduction to research methods in humanities. Tehran: Samt. [in Persian]
Hossein Abbasi, Laleh (2009). Crisis management and passive defense. Exploration and Production, (58), 29-30. [in Persian]
Khujasteh, Hassan (2004). The crisis of natural disasters and the special role of radio in its control. Research and Measurement, 12(42-43), 7-25. [in Persian]
Mohammad Ismail, Siddiqeh; Nasehi Oskouei, Mahrokh (2012). Libraries and crisis management (case study: libraries of universities of medical sciences under the Ministry of Health, Treatment and Medical Education located in Tehran). Health Information Management, 11(6).699-711. [in Persian]
McCarthy, Shawn Pey (2001). The role of information in crisis management; Mohammad Reza Tajik, translator. (2010) Tehran: Farhang-e Gofteman. [in Persian]
Mahmoudi, Mohammad (2012). The role of information systems in crisis management. Culture of Management, 1(4),59-92. [in Persian]
Nosrat Panah, Siavash; Karimi, Ahmad (2014). Providing a model of preparedness support in dealing with crisis. Crisis Management, 7(24), 9-38. [in Persian]
Roshandel Arbatani, Taher; Pour Ezzat, Ali Asghar, Qolipour, Arian (2008). Developing a comprehensive model of the crisis management process with an order and security approach. Judicial Science Quarterly, 10(2), 63-80. [in Persian]
Riahi, Vahid; Azizpour, Farhad; Karimi, Khadijeh (2015). Crisis management and providing the ideal model with an emphasis on vulnerability. Quarterly knowledge of follow-up and crisis management. 6(4), 368-381. [in Persian]
Rezaei, Ali (2017). A look at the management of industrial crises in Iran. Monthly Magazine of Fire Protection Engineering, 6(41), 132-139. [in Persian]
Sepiani, Maryam (2019). From job security to life security: librarians in the government of the coronavirus. Ketabdar 2, 6(3) Retrieved on 1/6/2019 from http://lib2mag.ir/11916. [in Persian]
Suri, Alireza (2014). Principles and basics of crisis management approaches (with emphasis on social crises). Crisis Management, 7(24), 98-139. [in Persian]
Taheri, Abolfazl; Ashrafi-Rizi, Hassan; Saeidizadeh, Marzieh (2019). Challenges and measures of public libraries to reopen and provide services during the Covid-19 crisis: an analysis of international guidelines and measures. Health Information Management, 17(3), 140-146. [in Persian]
Zanganeh, Soraya (2019). Services of public libraries in the Corona crisis, Ketabdar 2, 6(3). Retrieved on 5/15/2019 from http://lib2mag.ir/ 11819. [in Persian]