نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مسئول دبیرخانه اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه

چکیده

هدف: هدف ارائه یک الگو جهت مدیریت بحران کووید19 (کرونا ویروس) در کتابخانه‌های عمومی است.
روش‌شناسی: پژوهش از نوع کاربردی است که به روش اکتشافی و با رصد فعالیت‌های کتابخانه‌های مختلف دنیا و مرور پژوهش‌های مرتبط در حوزه مدیریت بحران سعی بر آن بود که الگویی مناسب، مفهومی و جامع برای کتابخانه‌های عمومی طراحی و ارائه شود.
یافته‌ها: الگوی پیشنهادی برای مدیریت بحران در سه فاز پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران طراحی گردید. در فاز پیش از بحران فعالیت‌های عمده با عناوین پیش‌بینی، پیشگیری و آمادگی ارائه شد. در فاز شروع بحران هشدار و اطلاع‌رسانی، اقدامات عملیاتی و ارزیابی مداوم و پاسخگویی سریع به نیاز اطلاعاتی مراجعان مطرح شد و در فاز پس از بحران بازیابی، بازسازی و آموخته‌ها مورد توجه قرار گرفت.
اصالت: بحران کرونا و تاثیر آن بر خدمات کتابخانه‌ای و رکود چندین ماهه این مراکز اهمیت و ارزش یک الگوی کاربردی که بتواند راهبرد امنی برای فعالیت کتابخانه‌های عمومی کشور ارائه دهد، را نشان می‌دهد. این پژوهش می‌تواند بینش و راه‌حل‌های عملی برای پاسخگویی به بحران جهانی کووید 19 برای کتابخانه‌های عمومی ایران که دردسرساز شده است، ارائه دهد و از این لحاظ ارزشمند است.
نتیجه‌گیری: در هر سه مرحله از الگوی مدیریت بحران کووید 19 ارائه شده در این پژوهش عنصر اطلاعات نقش اول و بسیار مهمی ایفا می-کند با داشتن اطلاعات کافی و مدیریت درست آن و اجرای بدون نقص برنامه‌های عملیاتی توسط متخصصان علم اطلاعات و کتابداران می‌توان تا حدود زیادی وضعیت بحرانی را کنترل کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public libraries and crisis management : offer a pattern for managing the Covid 19 crisis (coronavirus)

نویسنده [English]

  • soraya zangeneh

Head of Kermanshah Public Library General Secretariat

چکیده [English]

Aim: The aim is to provide a pattern for managing the coronavirus crisis in public libraries.
Methodology: This is applied research that tried to find a suitable, conceptual, and comprehensive pattern for public libraries by an exploratory method and by observing the activities of different libraries in the world and reviewing related researches in the field of crisis management Designed and presented.
Finding: The proposed pattern for crisis management was designed in three phases: pre-crisis, during crisis and after crisis. In the pre-crisis phase, major activities were presented under the headings of forecasting, prevention and preparedness. In the initial phase of the crisis, alerts, and information, operational measures, and continuous evaluation and rapid response to the information needs of clients were discussed and in the post-crisis phase, recovery, reconstruction and learning were considered.
Originality: Impact of Corona crisis on library services and several months of stagnation in these centers show the importance and value of an applied model that can provide a safe strategy for the activities of public libraries in the country. This research can provide insights and practical solutions to respond to the global crisis of Covid 19 for Iranian public libraries that are facing this crisis is valuable.
Conclusion: In all stages of the Covid 19 crisis management pattern presented in this study, the information element plays a first and very important role. With enough information and proper management and flawless implementation of operational plans by IT professionals and librarians, the critical situation can be largely controlled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Management
  • Coronavirus
  • Covid 19
  • Public libraries