نویسنده = اصنافی، امیررضا
تعداد مقالات: 3
1. ارائۀ الگوی پیشنهادی برای نرم‌افـزار استخـراج داده از رسـانه‌های اجتمـاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.51830.1321

امیررضا اصنافی؛ مریم پاکدامن نایینی؛ سمانه برجی


3. مطالعه نقش آموزگاران در بهبود کتاب‌خوانی دانش‌آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران

دوره 4، شماره 14، بهار 1397، صفحه 99-117

10.22054/jks.2019.36998.1206

امیررضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ محترمه دانشمند