نویسنده = ادبی فیروزجاه، حسین
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیر سواد دیجیتالی بر افزایش سطح علمی دانشجویان تربیت بدنی

دوره 4، شماره 14، بهار 1397، صفحه 119-137

10.22054/jks.2018.36586.1203

حسین ادبی فیروزجاه؛ مسعود یمینی فیروز؛ مینا یمینی فیروز


3. ارزیابی کاربردپذیری کتابخانه های دیجیتالی در دانشگاه های دولتی شهر تهران

دوره 3، شماره 10، بهار 1396، صفحه 61-80

10.22054/jks.2017.5078.1038

علی جلالی دیزجی؛ مهدی علیپور حافظی؛ حسین ادبی فیروزجاه