نویسنده = موسی چمنی، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. رابطه نوآوری در خدمات با رشد سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 4، شماره 16، پاییز 1397، صفحه 103-120

10.22054/jks.2019.35795.1199

ثریا ضیایی؛ سارا بهرامی؛ اعظم موسی چمنی