نویسنده = قاسم آزادی احمدآبادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر مؤلفه های سواد رسانه ای بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22054/jks.2020.51438.1310

قاسم آزادی احمدآبادی؛ امید امراله


2. تأثیر ابزارهای فناوری اطلاعات بر اجرای مدیریت دانش در بانک تجارت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 73-90

قاسم آزادی احمدآبادی؛ زهرا آزادی احمدآبادی؛ اکرم آزادی احمدآبادی