تحلیل محتوای دروس تخصصی دوره دکتری آموزش عالی بر اساس مؤلفه های مدیریت دانش

اعظم موسی چمنی؛ سعید غفاری؛ ثریا ضیایی؛ افشین موسوی چلک

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1401، ، صفحه 139-162

https://doi.org/10.22054/jks.2022.63273.1467

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین وضعیت مدیریت دانش در سرفصل­‌های دروس تخصصی دوره‌­های دکتری در رشته­‌های علوم انسانی آموزش عالی بود. پژوهش حاضر از نوع طرح‌های پژوهش آمیخته اکتشافی بوده است. از این‌رو، ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی استفاده شده است. ابتدا مؤلفه‌­های مدیریت دانش با روش تحلیل محتوا با رویکردی استقرایی استخراج گردید و بر ...  بیشتر

مطالعه علم‌سنجی تحقیقات مدیریت سود در ایران

یونس نوبخت؛ مریم نوبخت

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1401، ، صفحه 93-118

https://doi.org/10.22054/jks.2020.55723.1373

چکیده
  مطالعات علم­ سنجی تصویرى از جریان تولید، اشاعه و بهره­ گیری از علم را در اختیار مدیران سطوح مختلف پژوهشی و اجرائی قرار می دهد تا بر اساس آن به برنامه­ ریزی در حوزه مربوطه بپردازند. هدف این مقاله، مطالعه علم­ سنجی تحقیقات مدیریت سود در ایران بود. پژوهش از نوع کاربردی بوده و با ­استفاده از روش تحلیل محتوای کمی صورت­ گرفته است. ...  بیشتر

بررسی جریان دانشی و محتوایی مقالات مجلۀ دانش حسابداری از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398

مریم نوبخت؛ یونس نوبخت

دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1400، ، صفحه 53-77

https://doi.org/10.22054/jks.2021.58108.1406

چکیده
  تحلیل محتوای مجلات از طریق شناسایی ویژگی­ های اطلاعات ثبت ­شده در مقالات به مدیران مجلات در شناسایی نقاط قوت و ضعف مجله یاری می­رساند. هدف این پژوهش، بررسی جریان دانشی و محتوایی مقالات مجلۀ دانش حسابداری به ­عنوان یکی از معتبرترین نشریات علمی حوزۀ دانش حسابداری در ایران، از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398 بود. این مطالعه از نوع ...  بیشتر

بررسی جریان دانشی و محتوایی مقالات دو فصلنامۀ پیشرفت‌های حسابداری از ابتدای انتشار تا پایان سال 1397

یونس نوبخت؛ مریم نوبخت

دوره 7، شماره 23 ، تیر 1399، ، صفحه 19-37

https://doi.org/10.22054/jks.2020.48221.1259

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی جریان دانشی و محتوایی دو فصلنامۀ پیشرفت ‏های حسابداری به‏ عنوان یکی از بهترین نشریات علمی حوزۀ دانش حسابداری در ایران، از ابتدای سال انتشار تا پایان سال 1397 بود. این مطالعه از نوع علم ‏سنجی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی صورت گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی مقالات منتشرشده در مجله بود که همگی ...  بیشتر

ارزیابی و تحلیل مقاله‌های علمی – پژوهشی مدیریت دولتی در نشریه‌های منتخب این رشته در ایران

حامد محمدی

دوره 6، شماره 20 ، تیر 1398، ، صفحه 33-53

https://doi.org/10.22054/jks.2019.45471.1247

چکیده
  هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی و تحلیل محتوای علمی مقاله‌های رشته مدیریت دولتی در نشریه‌های منتخب این رشته در ایران بوده است. منظور از نشریه‌های منتخب رشته مدیریت دولتی، نشریه‌های علمی – پژوهشی بود که رسالت توسعه دانش مدیریت دولتی کشور را بر عهده‌دارند که در نوشتار حاضر شامل نشریه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، نشریه چشم‌انداز مدیریت ...  بیشتر

مطالعه علم‌سنجی تولیدات علمی پژوهشنامه مالیات

یونس نوبخت

دوره 6، شماره 18 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 33-54

https://doi.org/10.22054/jks.2019.42217.1226

چکیده
  هدف این مقاله، مطالعۀ علم­سنجی تولیدات علمی پژوهشنامۀ مالیات به­عنوان تنها نشریۀ علمی پژوهشی حوزۀ دانش مالیاتی در ایران بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوا صوت گرفته است. برای گردآوری داده­های موردنیاز از سیاهۀ­ وارسی محقق‌ساخته استفاده شده و محدود­ۀ زمانی پژوهش از ابتدای سال 1387 تا ابتدای ...  بیشتر