نویسنده = گلینی مقدم، گلنسا
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل خدمات سالمندان در کتابخانه‌های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

دوره 5، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 115-137

10.22054/jks.2019.45460.1246

گلنسا گلینی مقدم؛ زهرا حسین نیا تنها؛ میترا صمیعی


3. تحلیل سطوح همکاری علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاه وب‌آو‌ساینس : مطالعه موردی حوزه علوم اجتماعی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1395، صفحه 21-40

10.22054/jks.2017.15975.1109

زهره پورکریمی دارنجانی؛ گلنسا گلینی مقدم؛ علی جلالی دیزجی


4. برونداد های علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی در پایگاه استنادی علوم و اسکوپوس

دوره 2، شماره 7، تابستان 1395، صفحه 21-40

10.22054/jks.2016.7154

گلنسا گلینی مقدم؛ حسن جعفری؛ اصغر ستارزاده