فضای مفهومی» رویکردی جهت توسعه وب معنایی

خدیجه مرادی

دوره 3، شماره 9 ، بهمن 1395، ، صفحه 81-100

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2017.20825.1126

چکیده
  وب معنایی به‌عنوان سومین نسل وب، در پی تعامل بیشتر بین انسان و رایانه بوده و سعی در قابل‌فهم نمودن پردازش اطلاعات برای ماشین را دارد تا بتواند روابط بین صفحات وب را به‌گونه‌ای برقرار سازد که معنا را بازنمایی کند. بسیاری از پژوهش­ها و کاربردهای وب معنایی نشان می­دهد که وب معنایی کنونی، معنایی نیست. هدف از انجام پژوهش حاضر؛ بررسی ...  بیشتر

رویکرد بافت مدار در طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای و توسعه وب معنایی

سید مهدی طاهری؛ ناهید گویلی؛ مریم شکفته؛ مریم کازرانی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1394، ، صفحه 45-57

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2016.2698

چکیده
  هدف: مقاله حاضر با هدف جنبه­ی بافت­مدارانه در طراحی و ایجاد پروفایل کاربردی فراداده­ای متناسب با نیازهای بومی محیط اطلاعاتی مرتبط و تأثیر آن بر توسعه­ی وب معنایی تدوین شده است. روش‌شناسی: به منظور نیل به هدف مقاله، از رویکرد تحلیلی برای کشف رابطه میان نگرش مبنای طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای با فرایند تولید معنا که زمینه ...  بیشتر

نگاهی بر پیوند متقابل هستی ‌شناسی ها و مدیریت دانش

آناهیتا باواخانی

دوره 2، شماره 3 ، مرداد 1394، ، صفحه 101-116

چکیده
  چکیدههدف: هدف این مقاله بررسی رابطه متقابل هستی شناسی ها، به منزله ابزاری پیشرفته در بازنمون اطلاعات و مدیریت دانش، بعنوان بستری مناسب برای بکارگیری هستی شناسی ها می باشد.روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده و اطلاعات آن از طریق جستجوی مقالات و منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی فراهم آمده است.این مقاله ...  بیشتر