نویسنده = جلالی دیزجی، علی
تعداد مقالات: 5
1. امکان سنجی ارائه خدمات مرجع مجازی در کتابخانه های عمومی استان گیلان

دوره 3، شماره 9، زمستان 1395، صفحه 61-80

10.22054/jks.2017.5532.1041

رقیه نجفی خواه؛ علی جلالی دیزجی؛ عصمت مومنی


2. تحلیل سطوح همکاری علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاه وب‌آو‌ساینس : مطالعه موردی حوزه علوم اجتماعی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1395، صفحه 21-40

10.22054/jks.2017.15975.1109

زهره پورکریمی دارنجانی؛ گلنسا گلینی مقدم؛ علی جلالی دیزجی


4. نگاشت تولیدات علمی حوزه‌ی اعتیاد در پایگاه وب آو ساینس در سال‌های 2008- 2013

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 109-126

نفیسه سبزواری؛ علی جلالی دیزجی؛ عصمت مومنی


5. تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های رشته شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس در سالهای 1389 تا 1390

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 103-124

زهرا کاظمی شمامی؛ علی جلالی دیزجی