تحلیل محتوای دروس تخصصی دوره دکتری آموزش عالی بر اساس مؤلفه های مدیریت دانش

اعظم موسی چمنی؛ سعید غفاری؛ ثریا ضیایی؛ افشین موسوی چلک

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1401، ، صفحه 139-162

https://doi.org/10.22054/jks.2022.63273.1467

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین وضعیت مدیریت دانش در سرفصل­‌های دروس تخصصی دوره‌­های دکتری در رشته­‌های علوم انسانی آموزش عالی بود. پژوهش حاضر از نوع طرح‌های پژوهش آمیخته اکتشافی بوده است. از این‌رو، ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی استفاده شده است. ابتدا مؤلفه‌­های مدیریت دانش با روش تحلیل محتوا با رویکردی استقرایی استخراج گردید و بر ...  بیشتر

مطالعه رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت کاربران کودک و نوجوان کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی

سعید غفاری؛ الهام قربان‌نژاد

دوره 5، شماره 15 ، مرداد 1397، ، صفحه 83-102

https://doi.org/10.22054/jks.2019.32178.1179

چکیده
  هدف پژوهش بررسی وضعیت ارتباطات در کتابخانه‌های عمومی جهت جذب کودکان و نوجوانان در استان آذربایجان غربی بوده است. روش پژوهش، پیمایشی - توصیفی و از نوع همبستگی و ازنظر هدف نیز جزء پژوهش‌های کاربردی بود. جامعه آماری شامل 13000 نفر اعضای فعال کودک و نوجوان کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی بود. داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر طبیعت و معماری در رضایت‌مندی دانشجویان عضو کتابخانه مرکزی تبریز

لیلا بنی فاطمه؛ سعید غفاری

دوره 4، شماره 10 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22054/jks.2017.20957.1129

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان کتابخانه مرکزی تبریز از طبیعت و معماری کتابخانه و نقاط قوت و ضعف معماری این کتابخانه‌ها است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش 100 نفر از دانشجویان مراجعه‌کننده به کتابخانه مرکزی تبریز بودند که به روش ...  بیشتر

بررسی وضعیت نشریات ادواری انتشاریافته در دانشگاه تهران از زمان تأسیس تا پایان سال 1394

مریم امینی؛ سعید غفاری

دوره 3، شماره 8 ، آبان 1395، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22054/jks.2016.7245

چکیده
  در این تحقیق نشریات ادواری که از سوی دانشگاه تهران انتشاریافته، موردبررسی قرار گرفته‌اند و هدف تعیین وضعیت (تعداد، موضوع، تغییرات، دوره انتشار، وب‌سایت، رتبه علمی-پژوهشی) نشریات منتشرشده در این دانشگاه از ابتدای تأسیس (1313) تا پایان سال 1394 بوده است. روش پژوهش حاضر، پیمایشی توصیفی است. جامعه آماری حدود 600 عنوان نشریه دانشگاهی و دانشجویی ...  بیشتر