نویسنده = باب الحوائجی، فهیمه
تعداد مقالات: 7
2. مهارت‌های فنی کتابداران دیجیتال کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 79-108

10.22054/jks.2018.32934.1190

مهتا باصفا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مهدی علیپور حافظی


4. زنده‌باد کتابخانه‌ها (سخن سردبیر)

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 1-2

فهیمه باب الحوائجی


6. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 1-2

فهیمه باب الحوائجی