نویسنده = حسن زاده، محمد
تعداد مقالات: 7
1. طراحی مدلی تعاملیِ عملیاتی برای اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

10.22054/jks.2019.44197.1233

حمیدرضا سعیدنیا؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان