نویسنده = طاهری، سیدمهدی
تعداد مقالات: 6
1. پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22054/jks.2020.55860.1376

اکرم فتحیان دستگردی؛ سید مهدی طاهری؛ اعظم صنعت جو؛ محسن کاهانی


4. رویکرد بافت مدار در طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای و توسعه وب معنایی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 45-57

10.22054/jks.2016.2698

سید مهدی طاهری؛ ناهید گویلی؛ مریم شکفته؛ مریم کازرانی


6. ارزیابی رعایت معیارهای کنترل واژگان در اصطلاح‌نامه‌های علوم اسلامی بر اساس استاندارد ایزو 25964

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 55-82

زکیه عرب شیبانی؛ سید مهدی طاهری؛ محمدرضا علی بیک؛ علی رضا هویدا