مقاله پژوهشی
شناسایی شاخص‌های مدیریت دانش و وضعیت پیاده‌سازی آن‌ها؛ (مطالعه موردی: دانشگاه کردستان))

قباد رمضانی؛ جمال سلیمی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1394، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2016.2695

چکیده
  امروزه دانش و سرمایه‌های فکری سازمان‌ها یکی از مزیت‌های اصلی رقابت محسوب می‌شود و می‌توان اذعان داشت که دانش، قلب اقتصاد جهانی است و این امر مستلزم شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و اقدام عملی برمبنای این عوامل تأثیرگذار در مراحل مختلف طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های مدیریت دانش و وضعیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی نقش یادگیری سازمانی)

نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ مرضیه ادیب زاده

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1394، صفحه 25-43

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2016.2696

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش واسطه­ای یادگیری سازمانی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم­افزار SmartPLS2.0 انجام شد. روش: جامعه آماری این تحقیق، مدیران، معاونین و رؤسای بانک اقتصاد نوین، ملی، ملت و صادرات و مهر اقتصاد در استان هرمزگان در سال 1394 می­باشند.حجم نمونه با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رویکرد بافت مدار در طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای و توسعه وب معنایی

سید مهدی طاهری؛ ناهید گویلی؛ مریم شکفته؛ مریم کازرانی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1394، صفحه 45-57

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2016.2698

چکیده
  هدف: مقاله حاضر با هدف جنبه­ی بافت­مدارانه در طراحی و ایجاد پروفایل کاربردی فراداده­ای متناسب با نیازهای بومی محیط اطلاعاتی مرتبط و تأثیر آن بر توسعه­ی وب معنایی تدوین شده است. روش‌شناسی: به منظور نیل به هدف مقاله، از رویکرد تحلیلی برای کشف رابطه میان نگرش مبنای طراحی پروفایل کاربردی فراداده‌ای با فرایند تولید معنا که زمینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع جویی

رعنا کوارویی؛ عصمت مومنی؛ محسن حاجی زین العابدینی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1394، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2016.2699

چکیده
  چکیده پژوهش   پیشرفت‌های عصر جدید اهمیت یادگیری را بیش از پیش برجسته ساخته است و این امربیش از قبل آموزش راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) را می‌طلبد. هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع­جویی اعضای هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می­باشد. روش پژوهش: روش پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط مدیریت سایبرنتیک و فرهنگ سازمانی(مطالعه موردی : دانشگاه الزهرا)

منیره غریبه نیازی؛ رویا برادر

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1394، صفحه 79-105

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2016.2700

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین عناصر سایبر نتیک و فرهنگ سازمانی در دانشکده های دانشگاه الزهرا انجام شد. روش پژوهش: روش تحقیق از نوع تحقیق پیمایشی و کاربردی می باشد. ابزار گردآوری داده ها دو نوع پرسشنامه فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2001) و پرسشنامه سایبرنتیک (بیرن باوم، 1989) استفاده شد  که  بر روی 70 نفر کارکنان دانشکده های دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران

لیلا محمدی؛ مهدی علیپور حافظی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1394، صفحه 107-125

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2016.2701

چکیده
  هدف: ممیزی دانش نخستین قدمی است که برای انجام فعالیت مدیریت دانش برداشته می‌شود و می­تواند نیازهای مدیریت دانش، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان را شناسایی کند. هدف مقاله حاضر معرفی مدل‌های ممیزی دانش و پیشنهاد مدل مناسب ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران است. روش: روش پژوهش مورد استفاده در گام‌های نخست پژوهش، روش مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تولیدات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایگاه استنادی اسکوپوس

علی حسین نورافروز؛ رضا واعظی؛ سیدرضا قدرت

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1394، صفحه 127-152

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2016.2697

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با رویکردی علم سنجی به مطالعه و ارزیابی تولیدات علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی از ابتدای شکل گیری این دانشگاه تا آپریل سال 2012 پرداخته است. روش: این پژوهش کاربردی با روش توصیفی انجام شده و جامعه آماری آن عبارت است از کل تولیدات علمی دانشگاه علامه طباطبائی که  به زبان انگلیسی در پایگاه چکیده ای و استنادی اسکوپوس ...  بیشتر