مقاله پژوهشی
1. مطالعه علم‌سنجی فرایند پژوهش در مدیریت دانش و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش

فریبا عدلی؛ معصومه لشگری؛ معصومه شیری

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1400، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2020.54938.1361

چکیده
    هدف از این پژوهش، مطالعه روند پژوهش‌ها پیرامون مفهوم مدیریت دانش و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش، با استفاده از روش تحلیل و نقشه‌برداری علم‌سنجی است. توصیف علم‌سنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی در پایگاه داده‌هایWeb of Science ، طی سال‌های 2000 تا 2019 انجام ‌شده است. ساختار و الگوهای اطلاعات مبادله شده در زمینه پژوهش‌های مدیریت دانش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. رابطه بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی با خلاقیت سازمانی در مؤسسات آموزش عالی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه قم)

عبدالله جهانی پور؛ حمید رحیمی

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1400، صفحه 21-45

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2020.52836.1330

چکیده
  خلاقیت سازمانی همواره تحت تأثیر متغیرها و عوامل گوناگونی قرار داشته است. یکی از مؤلفه‌های اثرگذار بر خلاقیت سازمانی، فرآیندهای مختلف مدیریت دانش و پدیده رفتار شهروندی سازمانی است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی با خلاقیت سازمانی در مؤسسات آموزش عالی بود. نوع پژوهش، توصیفی-همبستگی و جامعه‌آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مدل پارادایمی خدمات و برنامه های کاربر محور کتابخانه های عمومی: مطالعه موردی کتابخانه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم نیا؛ غلامرضا فلسفی منش

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1400، صفحه 47-63

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.55561.1369

چکیده
  هدف: بررسی خدمات و برنامه‌های موردانتظار کاربران از کتابخانه‌های عمومی از دیدگاه خود آن‌ها و بررسی نقاط زمینه‌ساز و عوامل مؤثر بر خواسته‌های کاربران است. روش‌شناسی: برای نیل به هدف این مقاله، رویکرد کیفی مدنظر خواهد بود و با توجه به تنوع فرهنگی در استان‌‌های مختلف و نبود مدل معتبر قبلی از روش گراندد تئوری با استفاده از ابزار مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. سنجش تأثیر بلوغ مدیریت دانش بر کیفیت خدمات در بانک پارسیان

فاطمه دکامینی؛ محمد احسانی فر

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1400، صفحه 65-105

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.60865.1438

چکیده
  هدف: سنجش بلوغ مدیریت دانش اجازه می‌دهد شرکت‌هایی که در حال اجرای پروژه‌های مدیریت دانش هستند، فعالیت‌های مدیریت دانش خود را به‌صورت جامع ارزیابی کنند و به‌صورت سیستماتیک و نظام‌مند جایگاه و موقعیت خویش را در مدیریت دانش تشخیص دهند و دقیقاً موانع پیشرفت را شناسایی و تغییرات و تنظیمات لازم را اجرا و منابع موردنیاز برای رسیدن به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. رابطه رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی و آوای کارکنان با نقش میانجی هویت سازمانی(مطالعه موردی کارکنان اداراه ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور)

شهاب بهرامی؛ محمد سعید کیانی

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1400، صفحه 107-126

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.59821.1423

چکیده
  مطالعه حاضر نقش میانجی هویت سازمانی را در رابطه بین رهبری اخلاقی بر آوا و رفتار شهروندی مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات از نوع پژوهش‌های توصیفی _ همبستگی به شمار می­آید. جامعه پژوهش تمــامی کارکنــان ادارات کــل ورزش و جوانــان استان‌های غرب کشور در سال 1397 بـود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

مهناز خداداد؛ فهیمه باب الحوائجی؛ عصمت مومنی

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1400، صفحه 127-160

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.58377.1413

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته با دو روش کمی و کیفی. ابزار گردآوری داده در بخش کمی و کیفی، پرسشنامه محقق‌ساخته با استفاده از شاخص‌های مدل پایه‌های ساختمان پروبست بوده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تحلیل محتوای مقالات فصلنامۀ مطالعات مدیریت گردشگری (۱۳۹۸-۱۳۹۱)

درنا رضانیا؛ مجید رضا مقنی پور؛ سید جواد ظفرمند

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1400، صفحه 161-192

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.60526.1433

چکیده
  مطالعۀ روند تولید مقالات علمی در هر حوزۀ دانشی، از یک‌سو می­توانند تصویری شفاف از خط سیر علمی یک نشریه ارائه دهد و از سوی دیگر، شکاف­ها و خلأهای پژوهشی  را در آن حوزه، شناسایی نماید. در این میان بررسی پژوهش­های انتشار یافته در حوزۀ گردشگری، می­تواند درک صحیحی از رویکردهای نظری، روش­ها و تکنیک­های مورد استفادۀ محقق و چگونگی ...  بیشتر