بررسی عوامل استقرار مدیریت دانش در آموزش‏ و پرورش با استفاده از تکنیک‏ های داده‏ کاوی (مورد مطالعه: اداره آموزش ‏و پرورش شهرستان دورود)

علی بهلولی؛ منصور اسماعیل پور؛ علیرضا اسلامبولچی

دوره 7، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jks.2020.50545.1294

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل استقرار مدیریت دانش در آموزش ‏و پرورش شهرستان دورود با استفاده از تکنیک ‏های داده ‏کاوی بوده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری مدیریت آموزش ‏و پرورش شهرستان دورود که تعداد آن‌ها 155 نفر بود. ضریب پایایی پرسشنامه مورداستفاده از طریق آلفای کرونباخ 90/0؛ و از ...  بیشتر

نقش فرایندهای مدیریت دانش در دستیابی به اهداف شرکت‌های بیمه

ابوالفضل خسروی؛ غلامرضا امیری؛ مهدی امیری

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1398، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22054/jks.2019.44375.1236

چکیده
  در اقتصاد، دانش به‌عنوان مهم‌ترین تولید محسوب می‌شود و از آن به‌عنوان مهم‌ترین مزیت رقابتی سازمان‌ها نام برده می‌شود. همچنین اثربخشی سازمانی را میزان دستیابی به اهداف سازمانی می‌دانند. هدف: هدف از این پژوهش تعیین تأثیر مدیریت دانش و فرایندهای آن بر اثربخشی سازمانی است. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی به روش پیمایشی بوده و جامعه آماری ...  بیشتر

مطالعه تأثیر شخصیت و ویژگی‌های موقعیتی بر نگرش به اشتراک‌گذاری دانش در کتابداران کتابخانه‌های عمومی

ثریا ضیایی؛ سیدجمال حقیرالسادات؛ امید علی پور

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1398، ، صفحه 17-37

https://doi.org/10.22054/jks.2019.45885.1248

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی (خودکارآمدی و عزت‌نفس) و ویژگی‌های موقعیتی (ارزیابی شناختی: تهدید در مقابل چالش) بر نگرش به اشتراک‌گذاری دانش در کتابداران کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی پرداخته است. روش: پژوهش حاضر کاربردی بوده که با روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌های ...  بیشتر

تأثیر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر ظرفیت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

شهاب بهرامی

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1397، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/jks.2019.41752.1222

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تأثیر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر ظرفیت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود که به لحاظ هدف، کاربردی و به‌صورت میدانی در جامعه آماری انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران به تعداد 965 ...  بیشتر

معادلات ساختاری سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی با به‌کارگیری مدیریت دانش و هوش عاطفی در اداره شهرداری

عمر محمودی

دوره 5، شماره 16 ، آبان 1397، ، صفحه 47-81

https://doi.org/10.22054/jks.2019.35470.1197

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه متغیرهای سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی با به‌کارگیری مدیریت دانش و هوش عاطفی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شهرداری شهر مریوان است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. برای جمع‌آوری مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه‌ای و برای گردآوری داده‌های پژوهش از روش میدانی با استفاده از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه ...  بیشتر

نقش به‌کارگیری داده‌کاوی بر عملکرد سازمانی مدیران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی تهران با رویکرد مدیریت دانش

زهرا اباذری؛ طاهره حدادی

دوره 4، شماره 12 ، آبان 1396، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/jks.2018.30173.1163

چکیده
  هدف ، تعیین نقش داده‌کاوی بر عملکرد سازمانی مدیران کتابخانه‌های دانشگاه‌های تهران با رویکرد مدیریت دانش است.روش پژوهش پیمایشی-تحلیلی است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزاراس.پی.اس.اس. استفاده شده است. جامعة پژوهش، شامل 137مدیران کتابخانه های دانشگاه‌های دولتی شهر تهران است.یافته‌‌ها نشان داد از شش فرضیة پژوهش، تنها دو فرضیه ...  بیشتر

بررسی نقش واسطه‌ای مسئولیت پذیری در رابطه بین مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش استان فارس)

سمیه زارع؛ رضا ناصری جهرمی؛ حسین زینلی پور؛ مهدی محمدی

دوره 4، شماره 10 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/jks.2017.21829.1133

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، تعیین بررسی نقش واسطه ای مسئولیت پذیری در رابطه بین مدیریت دانش و مهارتهای ارتباطی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بود.  روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر اهداف، کاربردی بود. جامعه آماری مورد پژوهش،  شامل تمامی کارکنان اداره آموزش و پرورش استان فارس در سال تحصیلی 96-1395  بود (3800 نفر). با ...  بیشتر

بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

سید حامد هاشمی؛ احسان اکرادی؛ مینو یوسفی

دوره 3، شماره 8 ، آبان 1395، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/jks.2016.7242

چکیده
  نیروی انسانی عامل اصلی ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می‎باشد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی، روشی برای تصمیم‌گیری درباره مقاصد و طرح‌های سازمان می‌باشد و در این راستا، هم به نیازهای سرمایه انسانی توجه دارد و هم به توسعه قابلیت‌های فرآیند. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد نوآورانه با رویکرد ...  بیشتر

عوامل زمینه‌ای استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران

غلامعلی طبرسا؛ احمد صادقی؛ شهاب طلایی شکری

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1395، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/jks.2016.7153

چکیده
  عوامل زمینه­ای، نقش کلیدی در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان ها دارد. این تحقیق با مفروض دانستن اینکه مهمترین عوامل زمینه ای استقرار مدیریت دانش در هر سازمان نظام فناوری اطلاعات، فرایند­های دانش و فرهنگ سازمانی است و بهره گیری از این مبانی منجر به استفاده هرچه کامل تر از دانش موجود در سازمان می­شود، در پی تبیین و سنجش ...  بیشتر

بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه سمنان

عباسعلی رستگار؛ امین همتی

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1395، ، صفحه 121-140

https://doi.org/10.22054/jks.2016.7241

چکیده
  مدیریت دانش یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت شرکتها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمانها، دانش خود را اندازه گیری میکنند و به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی شرکتها در گزارشهای خود منعکس میکنند. در همین راستا، موضوع نوآوری به عنوان یکی از اجزای ضروری شرکتهایی که خواهان ...  بیشتر

اعتباریابی پرسشنامه رهبری دانش (مطالعه‌ای در دانشگاه‌های شهر سنندج)

مژگان درخشان؛ سیروس قنبری؛ خلیل زندی؛ حاتم ملکی؛ حامد سیف پناهی

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1395، ، صفحه 40-60

https://doi.org/10.22054/jks.2016.4291

چکیده
  پژوهش‌هایی که پیرامون رهبری انجام می‌شوند، نقش رهبران در مدیریت دانش را علیرغم اهمیتی که برای سازمان دارند، چندان مورد توجه قرار نمی‌دهند. از سوی دیگر مدیریت دانش و اطلاعات نیز علیرغم اینکه کلید فعالیت‌های رهبری هستند، چندان مورد توجه نظریه‌های رهبری نبوده‌اند. پژوهش توصیفی حاضر در صدد است تا از طریق بررسی ساختار عاملی پرسشنامه ...  بیشتر

شناسایی شاخص‌های مدیریت دانش و وضعیت پیاده‌سازی آن‌ها؛ (مطالعه موردی: دانشگاه کردستان))

قباد رمضانی؛ جمال سلیمی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1394، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jks.2016.2695

چکیده
  امروزه دانش و سرمایه‌های فکری سازمان‌ها یکی از مزیت‌های اصلی رقابت محسوب می‌شود و می‌توان اذعان داشت که دانش، قلب اقتصاد جهانی است و این امر مستلزم شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و اقدام عملی برمبنای این عوامل تأثیرگذار در مراحل مختلف طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های مدیریت دانش و وضعیت ...  بیشتر

تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی نقش یادگیری سازمانی)

نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ مرضیه ادیب زاده

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1394، ، صفحه 25-43

https://doi.org/10.22054/jks.2016.2696

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش واسطه­ای یادگیری سازمانی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم­افزار SmartPLS2.0 انجام شد. روش: جامعه آماری این تحقیق، مدیران، معاونین و رؤسای بانک اقتصاد نوین، ملی، ملت و صادرات و مهر اقتصاد در استان هرمزگان در سال 1394 می­باشند.حجم نمونه با استفاده ...  بیشتر

ارتباط مدیریت سایبرنتیک و فرهنگ سازمانی(مطالعه موردی : دانشگاه الزهرا)

منیره غریبه نیازی؛ رویا برادر

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1394، ، صفحه 79-105

https://doi.org/10.22054/jks.2016.2700

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین عناصر سایبر نتیک و فرهنگ سازمانی در دانشکده های دانشگاه الزهرا انجام شد. روش پژوهش: روش تحقیق از نوع تحقیق پیمایشی و کاربردی می باشد. ابزار گردآوری داده ها دو نوع پرسشنامه فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2001) و پرسشنامه سایبرنتیک (بیرن باوم، 1989) استفاده شد  که  بر روی 70 نفر کارکنان دانشکده های دانشگاه ...  بیشتر

مدل ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران

لیلا محمدی؛ مهدی علیپور حافظی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1394، ، صفحه 107-125

https://doi.org/10.22054/jks.2016.2701

چکیده
  هدف: ممیزی دانش نخستین قدمی است که برای انجام فعالیت مدیریت دانش برداشته می‌شود و می­تواند نیازهای مدیریت دانش، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان را شناسایی کند. هدف مقاله حاضر معرفی مدل‌های ممیزی دانش و پیشنهاد مدل مناسب ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران است. روش: روش پژوهش مورد استفاده در گام‌های نخست پژوهش، روش مطالعه ...  بیشتر

بررسی رابطه فرایندهای مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنان در آموزش عالی(مطالعه موردی دانشگاه تهران)

کمال درانی؛ هاشم ادیبان

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1394، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/jks.2015.2362

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر تعیین رابطه ی فرایندهای مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنان در دانشگاه تهران می باشد. روش: از نوع کاربردی و به روش پیمایش با رویکرد توصیفی است و نمونه پژوهش شامل 105 نفرازکارکنان دانشگاه تهران( 21مرد و84 زن) از روش نمونه گیری تصادفی ساده به وسیله فرمول کوکران تعیین شد. داده های پژوهش با استفاده ازفهرست وارسی عملکرد وپرسشنامه ...  بیشتر

نقش مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی در بهره‌وری منابع انسانسی (مطالعه موردی: مجتمع گازی پارس جنوبی)

فاطمه هلالیان مطلق؛ محمد حسن زاده

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1394، ، صفحه 51-66

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی نقش مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی در بهره‌وری منابع انسانی است. روش: پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نظر اهداف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را 300 نفر از کارمندان شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی تشکیل می‌دهند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظر چند تن ...  بیشتر

رابطه ی عوامل جمعیت شناختی و میزان پیاده سازی مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان

سپیده دادخواه؛ عاصفه عاصمی؛ محمدرضا عابدی؛ فرشته مشهدی

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1394، ، صفحه 67-86

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه عوامل جمعیت شناختی و میزان پیاده سازی مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان انجام شد. روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی - توصیفی و جامعه پژوهش 2454 تو و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوهن 368 تو کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان است. تمام کارکنان این شرکت بود. به منظور تعیین ...  بیشتر

بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ‌اشتراک‌گذاری دانش میان کارکنان زن اداره آموزش و پرورش استان مازندران

حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1394، ، صفحه 87-106

https://doi.org/10.22054/jks.2015.2363

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثرات علّی رفتار شهروندی سازمانی و شاخص های آن بر اشتراک‌گذاری دانش میان کارکنان زن اداره آموزش و پرورش استان مازندران می‌باشد. روش: روش تحقیق حاضر، توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. پایایی سوالات با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنامه‌ها ...  بیشتر

بررسی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و شهید چمران اهواز

حسن محمودی

دوره 2، شماره 3 ، مرداد 1394، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22054/jks.2015.1728

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت اجرای برنامه‌های مدیریت دانش در کتابخانه‌ها، هدف مقاله حاضر، تعیین وضعیت و اولویت‌بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و شهید چمران اهواز بود. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شد. برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد هنگ و همکاران (2005) مبنای کار قرار گرفت. ...  بیشتر

رابطه فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش در دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

غلامرضا فدایی؛ سیف اله اندایش

دوره 2، شماره 2 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 41-54

https://doi.org/10.22054/jks.2015.1093

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش در دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران بود. روش: روش پژوهش از نوع کاربردی بود. برای سنجش رابطه میان فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش از روش توصیفی-همبستگی استفاده شد و از طریق پرسشنامه­ نظر 100 نفر از مدیران، کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم اطلاعات و دانش­شناسی ...  بیشتر

رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه تربیت‌مدرس

ابراهیم زارعی؛ عصمت مومنی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 19-31

https://doi.org/10.22054/jks.2014.245

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین میزان تسهیم دانش و سطح خلاقیت و تعیین رابطه‌ آن‌ها در میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه تربیت مدرس در سال 1392 است. روش: پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- همبستگی به بررسی نظر 50 نفر از کتابداران و مدیران کتابخانه‌های دانشکده‌های علوم انسانی، فنی و مهندسی و کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس پرداخته است. ...  بیشتر

بررسی وضعیت مدیریت دانش‌های گردآوری، سازمان‌دهی و اشاعه اطلاعات نسخه‌‌های خطی در کتابخانه‌‌های ایران و ارائه‌ی یک مدل کاربردی

الهه روحی دل؛ نصرت ریاحی‌نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ زهرا اباذری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 33-52

https://doi.org/10.22054/jks.2014.246

چکیده
  هدف: این پژوهش باهدف بررسی وضعیت مؤلفه‌های گردآوری، سازمان‌دهی و اشاعه اطلاعات نسخ خطی، در بخش‌های نسخ خطی کتابخانه‌‌های ایران بر اساس مؤلفه‌‌های مدیریت دانش انجام‌شده است. روش تحقیق: در این پژوهش از روش ترکیبی (کمی و کیفی) همزمان استفاده‌شده است. جامعه پژوهش را کلیه بخش‌‌های نسخ خطی در کتابخانه‌های سطح کشور که دارای بخش نسخ ...  بیشتر

تأثیر ابزارهای فناوری اطلاعات بر اجرای مدیریت دانش در بانک تجارت

قاسم آزادی احمدآبادی؛ زهرا آزادی احمدآبادی؛ اکرم آزادی احمدآبادی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22054/jks.2014.248

چکیده
  هدف: هدف پژوهش، ارزیابی میزان تأثیر ابزارهای فناوری اطلاعات در اجرای مدیریت دانش در بانک تجارت است. روش: روش پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی بوده که بر اساس نظرات 75 کارشناس از بانک تجارت، انجام‌گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی 34 سؤالی بود که با نرم‌افزار آماری SPSS20 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

دیدگاه کتابداران درباره زیرساخت فناوری در به کارگیری مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه‌های سراسری شهرستان بابل

زهرا رستمی؛ نسیمه جهانی؛ آزاده علاقمند

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 91-101

https://doi.org/10.22054/jks.2014.249

چکیده
  هدف: بررسی وضعیت زیرساخت فناوری در سه حوزه مدیریت دانش (گردآوری و ذخیره‌سازی منابع، سازمان‌دهی منابع و اشاعه منابع دانش) در کتابخانه‌های دانشگاه‌های سراسری شهرستان بابل ازنظر کتابداران است. روش: روش پژوهش پیمایشی- توصیفی است و با استفاده از پرسشنامه بر روی 30 کتابدار شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه-های سراسری شهرستان بابل صورت گرفته ...  بیشتر