کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های عمومی
تعداد مقالات: 13
1. به کار‌‌گیری مفهوم تحویل آسان و سیار در فراگیری مشتری در کتابخانه‌های عمومی: مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22054/jks.2020.51510.1314

آزاده نامداری؛ شهناز خادمی زاده


10. مدیریت سرمایه‌های فکری و عملکرد کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان گلستان

دوره 4، شماره 15، تابستان 1397، صفحه 65-82

10.22054/jks.2018.36300.1202

علی اصغر بذرافشان؛ محمدرضا اباذری؛ فرنوش عظیمی خبازان


13. مقایسه سطح سرمایه فکری در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس دیدگاه بونتیس

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 3-22

احمد شعبانی؛ حمیده جعفری؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی محمدی استانی