دوره 11 (1403)
دوره 10 (1402)
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
تببین ضرورت مدیریت دانش در دانشگاههای تربیت مدرس و شهید بهشتی تهران از دیدگاه دانشجویان

عصمت مومنی؛ طاهره اعرابی؛ سحر زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2019.45175.1244

چکیده
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‏ها، پرسش‌نامه‏ای استاندارد مدل هیسیک مدیریت دانش در چهار بعد است. برای توصیف و تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمون یومن ویت-نی و آزمون تی ) استفاده شده است. جامعه ی پژوهش دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و شهید بهشتی بودند، به عضویت کتابخانه‌ مرکزی تربیت ...  بیشتر

مروری بر فرایند مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن در سازمان ها

لاله فروتن راد؛ عصمت مومنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

https://doi.org/10.22054/jks.2021.60162.1429

چکیده
  مقدمه: مدیریت دانش به عنوان یکی از دستاوردهای عصر دانش و اطلاعات، با ورود به قلمرو علوم مختلف، جایگاه خود را مستحکم نموده است. امروزه سازمان‌های موفق با در اختیار گرفتن ابزارهای لازم با رویکرد مدیریت دانش، فرصت‌های مناسبی برای بهینه‌سازی منابع انسانی و سازمانی خود بوجود می‌آورند. دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، از کانون‌های اصلی تولید ...  بیشتر

تدوین مدل ارتباط دهی نظام مدیریت دانش با مدیریت پروژه، مدیریت فناوری، مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

عاطفه رحیمی؛ محمد حسن زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2021.60736.1437

چکیده
  هدف: این پژوهش، تدوین مدل ارتباط مناسب بین نظام مدیریت دانش با سه مؤلفه مدیریت پروژه، مدیریت فناوری و مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشناسان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تشکیل می‌دهد. برای سنجش متغیرهای تحقیق نیز از پرسشنامه ...  بیشتر

ارائه مدل مزیت رقابتی مبتنی بر مدیریت دانش در موسسه نوین دانش‌پژوهان

ستاره پاریان؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2022.64110.1475

چکیده
  این پژوهش از نوع کاربردی و مطالعات کمی است. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از روش‌های اسنادی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 30 نفر از کارمندان موسسه نوین دانش‌پژوهان تشکیل می‌دهند (به علت کم بودن تعداد این افراد و بنابر صلاحدید استاد راهنما نمونه‌گیری انجام نشد). سوالات پرسشنامه پژوهش حاضر طبق مقیاس پنج‌گزینه‌ای ...  بیشتر

شناسایی مولفه‌های کلیدی ارزیابی عملکرد فناوری‌های دانش از دیدگاه خبرگان(یک پژوهش آمیخته)

حمیدرضا محمودی؛ نازیلا محرابی؛ عذرا دائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2023.70094.1536

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌های کلیدی ازریابی عمکلرد فناوری دانش از دیدگاه خبرگان است.روش شناسی: جهت گردآوری اطلاعات، روش‌های کتابخانه‌ای‌ و میدانی مد نظر بوده است. ابتدا مولفه‌های ارزیابی عملکرد فناوری‌های دانش بوسیله روش دلفی به دست آمد. سپس برای مقایسه این مولفه‌ها پرسشنامه میان اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری ...  بیشتر

ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات و دانش
تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری با اثر میانجی نوآوری سازمانی

محمدابراهیم سمیع؛ فرنوش براتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2023.70236.1538

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی در شرکت سپاهان باتری است. روش شناسی: پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی است که در آن از ابزار پرسشنامه استاندارد برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله مربوط به واحد تجاری‌سازی شرکت سپاهان باتری با حدود ...  بیشتر

نظام‌ها و فناوری‌های مدیریت دانش
شناسایی ابعاد و طراحی مدل مدیریت پنهان سازی دانش با استفاده از رویکرد فراترکیب

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ غلام رضا مالکی فارسانی؛ الهه مشرف قهفرخی؛ سمیه شاه بندری قوچانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.76765.1625

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های پنهان سازی دانش انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر، کیفی با استفاده از نوع فراترکیب انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مقالات، پژوهش ها و پایان نامه هایی بود که در حیطه موضوع پژوهش بین سال های1391-1401 خورشیدی و 2012-2022 میلادی انجام شده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند و تمام شماری انجام شد. در این پژوهش ...  بیشتر

مدیریت دانش
ارائه الگوی تسهیم دانش در نهاد کتابخانه‌های عمومی ایران

سیف اله اندایش؛ زهرا کیان راد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.79546.1647

چکیده
  چکیدهمقدمه: در عصر کنونی، اهمیت دانش و فعالیت‌های دانش محور در هیچ سازمانی قابل انکار نیست. تمام سازمان‌ها دارای حجم بزرگی از اطلاعات هستند، اما استفاده کارآمد از این اطلاعات نیازمند داشتن نیروهای انسانی مجرب و متخصص است. این نیروها باید قادر باشند با داده‌های اطلاعاتی سازمان کار کنند و آنها را به صورت مؤثر به نفع سازمان بهره‌برداری ...  بیشتر

مدیریت دانش
نقش مدیریت دانش در ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه های عمومی و ارائه الگوی مناسب(مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان خوزستان)

نرگس موقرپور؛ زهرا اباذری؛ زهره میرحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.79871.1656

چکیده
  کتابخانه‌های عمومی با در اختیار داشتن منابع و مراجع مختلف به یکی از بزرگترین نیروگاه‌های تولید دانش و اطلاعات تبدیل شده‌اند که مدیریت مؤثر و کارآمد آن‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه سواد اطلاعاتی کاربران داشته باشد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش مدیریت‌دانش در ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی و ارائه الگوی ...  بیشتر

مدیریت دانش
تأثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر رابطه بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با حفظ و نگهداری دانش

محمد رضا فرهاد پور؛ معصومه امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2024.79419.1644

چکیده
  هدف مطالعه تأثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات بر رابطه بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با حفظ و نگهداری دانش در شرکت فولاد خوزستان است. مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمعآوری دادهها، توصیفی- پیمایشی قرار بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت فولاد خوزستان بالغ بر 15000 نفر بودند که تعداد 555 نفر به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده ‌انتخاب ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات و دانش
بررسی فرهنگ و روش های اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز

گلنسا گلینی مقدم؛ ریحانه ایزدیان؛ رضا ملکی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jks.2023.73520.1575

چکیده
  هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و روش‌های اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان (کتابداران و مدیران) کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز است. روش شناسی: پژوهش کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری کلیه کارکنان (مدیران و کتابداران) کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز که نمونه پژوهش با روش سرشماری ...  بیشتر

ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات و دانش
بررسی میزان پیاده‌سازی فناوری وب معنایی در نرم‌افزارهای مدیریت دانش

محمدحسن عظیمی؛ هادی الهایی

دوره 11، شماره 38 ، فروردین 1403، ، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/jks.2024.76059.1613

چکیده
  لایه‌های وب‌ معنایی در حوزه‌های مختلف همچون تلفیق داده‌ها، مهارت‌یابی، اتاق فکر برخط، سرویس‌گذاری مجموعه‌های چندرسانه‌ای، خرید برخط و تعامل بین سامانه‌ها به‌کار می‌رود. به نظر می‌رسد به‌کارگیری وب ‌معنایی در نرم‌افزارهای مدیریت دانش مسلماً در ارائه اطلاعات مفید مؤثر واقع خواهد شد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی میزان ...  بیشتر

نقش رهبری دانش‌محور در عملکرد نوآورانه بخش دولتی

مهدی همایون فر؛ آرمان آراسته

دوره 11، شماره 38 ، فروردین 1403، ، صفحه 117-146

https://doi.org/10.22054/jks.2022.60867.1439

چکیده
  امروزه موفقیت سازمان­‌ها بیش از هر زمان دیگری درگرو کسب مزیت رقابتی به‌­واسطه عملکرد نوآورانه ناشی از دانش‌محوری است. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری دانش‌محور در عملکرد نوآورانه در سازمان‌های دولتی استان گیلان پرداخته است. این پژوهش ازنظر روش توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل سازمان‌های ...  بیشتر

مدیریت دانش
بررسی رابطه بین مدیریت دانش شخصی کتابداران با بهره‌وری نیروی انسانی (موردمطالعه: کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان)

حسن خودروان؛ علی بیرانوند؛ آرمین رجب زاده؛ مهرنوش دارابی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، ، صفحه 113-154

https://doi.org/10.22054/jks.2022.65367.1484

چکیده
  نوع پژوهش بر اساس هدف بنیادی و ازنظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان در سال 1399(378 نفر) بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با کمک جدول کوکران 191 نفر به‌عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از پرسش‌نامه محمودی و باقری (۱۳۹۲) ...  بیشتر

مدیریت دانش
ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت توسعه نرم‌افزار با استفاده از روش فراترکیب

مصطفی پهلوان زاده؛ نجلا حریری؛ داریوش مطلبی؛ فهیمه باب الحوائجی

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1402، ، صفحه 49-84

https://doi.org/10.22054/jks.2023.71395.1552

چکیده
  صنعت نرم‌افزار نمودی از مهارت‌های نرم و تفکر انتزاعی انسانی. این پژوهش به‌منظور ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های بهبوددهنده عملکرد در شرکت‌های نرم‌افزاری، بر مبنای رویکرد فراترکیب شده انجام‌شده است. این پژوهش کاربردی و با روش اسنادی و فراترکیب انجام‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ...  بیشتر

شناسایی شاخص های آموزش منابع انسانی در بانک ملی ایران با رویکرد مدیریت دانش

فاطمه حمیدی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ حسین عباسیان

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1402، ، صفحه 171-214

https://doi.org/10.22054/jks.2022.70965.1546

چکیده
  این مطالعه با هدف شناسایی شاخص‍های آموزش منابع انسانی در بانک ملی ایران با رویکرد مدیریت دانش صورت گرفت، بنابراین از منظر هدف یک مطالعه کاربردی است. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی با رویکرد کیفی و به روش‍های فراترکیب و دلفی بود. در مرحله نخست از روش فراترکیب استفاده گردید که ﺟﻤﻌﺎً 156 منبع مرتبط با موضوع پژوهش یافت شد و درنهایت ...  بیشتر

شناسایی الگوی ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری با مدیریت دانش دربین اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی؛ مجید ماهرانی برزانی

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1402، ، صفحه 59-97

https://doi.org/10.22054/jks.2020.51757.1320

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی الگوی ساختاری رابطه بین فرهنگ‌سازمانی (مدل هافستد) و سبک‌های رهبری (مدل هرسی و بلانچارد) با مدیریت دانش در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) بود. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ...  بیشتر

ممیزی دانش در کتابخانه‏ های دانشگاهی ایران با رویکرد تحلیل عاملی

طیبه آباش؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1402، ، صفحه 149-177

https://doi.org/10.22054/jks.2022.69090.1524

چکیده
  یکی از عواملی که منجر به موفقیت مدیریت دانش در سازمان می شود، ممیزی دانش است. در تحقیق حاضر هدف ارائه الگوی تحلیل عاملی ممیزی دانش در کتابخانه های دانشگاهی ایران بود.روش اجرای پژوهش حاضر پیمایشی-توصیفی بود و جهت بررسی روابط بین متغیرها از الگوی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی شامل مدیران نهایی و مدیران ...  بیشتر

کاربرد هستی‌شناسی‌ها در مدیریت دانش: مرور نظام‌یافته

هدی هماوندی؛ یعقوب نوروزی؛ شاهد رشیدی

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1402، ، صفحه 225-260

https://doi.org/10.22054/jks.2022.69375.1528

چکیده
  هدف پژوهش حاضر باهدف تحلیل کیفی و کمی مطالعات مربوط به کاربرد هستی‌شناسی‌ها در مدیریت دانش به‌منظور شناسایی این کاربردها و همچنین محورهای موضوعی عمده و ابعاد آن‌ها انجام شده است. روش مطالعه پیش‌رو توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش مرور نظام‌مند پتیگرو و رابرت(2008) انجام‌شده و در آن برای تحلیل‌ متون و مصورسازی یافته‌ها از ...  بیشتر

بررسی میزان به‌کارگیری عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان آب و برق خوزستان

محمدحسن عظیمی؛ شهناز خادمی زاده؛ معصومه حیدرزاده

دوره 9، شماره 33 ، دی 1401، ، صفحه 69-93

https://doi.org/10.22054/jks.2022.64985.1482

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی میزان به‌کارگیری عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان آب و برق خوزستان است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش کمی است که در آن از روش توصیفی پیمایشی بهره گرفته است. ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه است که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه‌شده است. در پژوهش حاضر از آزمون تی‌تک‌نمـونه‌ای، ...  بیشتر

مطالعه اثر مدیریت منابع انسانی در نوآوری سازمانی با تکیه بر مدیریت دانش( مورد مطالعه کارکنان‌‌ بهزیستی تهران)

ژوبین کابلی؛ محمد شاه حسینی

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1401، ، صفحه 69-100

https://doi.org/10.22054/jks.2022.65584.1485

چکیده
  هدف پژوهش بررسی میزان تأثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با تکیه بر مدیریت دانش بوده است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران مراکز ستادی تأمین و توسعه خدمات بهزیستی شهر تهران است که با توجه به نتیجه حاصل از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد ۱۰۹ نفر انتخاب گردید. محقق از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تحلیل محتوای دروس تخصصی دوره دکتری آموزش عالی بر اساس مؤلفه های مدیریت دانش

اعظم موسی چمنی؛ سعید غفاری؛ ثریا ضیایی؛ افشین موسوی چلک

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1401، ، صفحه 139-162

https://doi.org/10.22054/jks.2022.63273.1467

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین وضعیت مدیریت دانش در سرفصل­‌های دروس تخصصی دوره‌­های دکتری در رشته­‌های علوم انسانی آموزش عالی بود. پژوهش حاضر از نوع طرح‌های پژوهش آمیخته اکتشافی بوده است. از این‌رو، ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی استفاده شده است. ابتدا مؤلفه‌­های مدیریت دانش با روش تحلیل محتوا با رویکردی استقرایی استخراج گردید و بر ...  بیشتر

رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

مریم آدینه‌لو؛ بهزاد سهیلی؛ غلامرضا فرجی

دوره 8، شماره 29 ، دی 1400، ، صفحه 43-71

https://doi.org/10.22054/jks.2021.58136.1407

چکیده
  متن مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سازمان‌ها باید همیشه مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا سازمان‌ها بتوانند الگوی توسعه خود را پیش ببرند، لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز وروش این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- همبستگی بود. بر اساس جدول تعیین حجم ...  بیشتر

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز: سهم متغیر مدیریت دانش

ابوالفضل قاسم زاده؛ محمد رزاقی؛ عزیز هدایتی خوشمهر

دوره 8، شماره 29 ، دی 1400، ، صفحه 73-103

https://doi.org/10.22054/jks.2021.58715.1417

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز با تأکید بر نقش میانجی متغیر مدیریت دانش انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت،کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ­ها، توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه شیراز به تعداد ...  بیشتر

ارزیابی کاربردپذیری نرم‏ افزار مدیریت دانش (MTAShare) از دیدگاه کارکنان بانک شهر و شرکت مشاوران توسعه آینده

علی شرفی

دوره 8، شماره 29 ، دی 1400، ، صفحه 105-133

https://doi.org/10.22054/jks.2021.60074.1427

چکیده
  کاربردپذیری یکی از مهم‌ترین شاخص‏ های ارزیابی کیفیت نرم‏ افزارها است که نقش مهمی را در بهبود عملکرد و کارایی آن‏ها ایفا می‏کند. لذا هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت کاربردپذیری نرم ‏افزار مدیریت دانش (MTAShare) از دیدگاه کارکنان بانک شهر و شرکت مشاوران توسعه آینده بود. این پژوهش کاربردی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این ...  بیشتر