تدوین مدل ارتباط دهی نظام مدیریت دانش با مدیریت پروژه، مدیریت فناوری، مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

عاطفه رحیمی؛ محمد حسن زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

https://doi.org/10.22054/jks.2021.60736.1437

چکیده
  هدف: این پژوهش، تدوین مدل ارتباط مناسب بین نظام مدیریت دانش با سه مؤلفه مدیریت پروژه، مدیریت فناوری و مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشناسان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تشکیل می‌دهد. برای سنجش متغیرهای تحقیق نیز از پرسشنامه ...  بیشتر

مروری بر فرایند مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن در سازمان ها

لاله فروتن راد؛ عصمت مومنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

https://doi.org/10.22054/jks.2021.60162.1429

چکیده
  مقدمه: مدیریت دانش به عنوان یکی از دستاوردهای عصر دانش و اطلاعات، با ورود به قلمرو علوم مختلف، جایگاه خود را مستحکم نموده است. امروزه سازمان‌های موفق با در اختیار گرفتن ابزارهای لازم با رویکرد مدیریت دانش، فرصت‌های مناسبی برای بهینه‌سازی منابع انسانی و سازمانی خود بوجود می‌آورند. دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، از کانون‌های اصلی تولید ...  بیشتر

بررسی رابطه بین مدیریت دانش شخصی کتابداران با بهره‌وری نیروی انسانی(مورد مطالعه: کتابخانه های عمومی استان خوزستان).

حسن خودروان؛ علی بیرانوند؛ آرمین رجب زاده؛ مهرنوش دارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

https://doi.org/10.22054/jks.2022.65367.1484

چکیده
  هدف. مدیریت دانش شخصی نقش مهمی در فرایند مدیریت دانش برای فرد و سازمان ایفا می‌کند. مدیریت دانش شخصی به بحث خودکارآمدی و ارزشمندتر ساختن افراد برای سازمان و در نتیجه ایجاد ارزش بیشتر برای تک تک کارکنان می‌پردازد. بر این اساس تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت دانش شخصی کتابداران کتابخانه‌های عمومی با بهره‌وری نیروی انسانی در این ...  بیشتر

ارائه مدل مزیت رقابتی مبتنی بر مدیریت دانش در موسسه نوین دانش‌پژوهان

ستاره پاریان؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2022.64110.1475

چکیده
  این پژوهش از نوع کاربردی و مطالعات کمی است. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از روش‌های اسنادی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 30 نفر از کارمندان موسسه نوین دانش‌پژوهان تشکیل می‌دهند (به علت کم بودن تعداد این افراد و بنابر صلاحدید استاد راهنما نمونه‌گیری انجام نشد). سوالات پرسشنامه پژوهش حاضر طبق مقیاس پنج‌گزینه‌ای ...  بیشتر

شناسایی مولفه‌های کلیدی ارزیابی عملکرد فناوری‌های دانش از دیدگاه خبرگان(یک پژوهش آمیخته)

حمیدرضا محمودی؛ نازیلا محرابی؛ عذرا دائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jks.2023.70094.1536

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌های کلیدی ازریابی عمکلرد فناوری دانش از دیدگاه خبرگان است.روش شناسی: جهت گردآوری اطلاعات، روش‌های کتابخانه‌ای‌ و میدانی مد نظر بوده است. ابتدا مولفه‌های ارزیابی عملکرد فناوری‌های دانش بوسیله روش دلفی به دست آمد. سپس برای مقایسه این مولفه‌ها پرسشنامه میان اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری ...  بیشتر

نقش رهبری دانش محور در عملکرد نوآورانه بخش دولتی

مهدی همایون فر؛ آرمان آراسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2022.60867.1439

چکیده
  امروزه موفقیت سازمان‌ها بیش از هر زمان دیگری در گرو کسب مزیت رقابتی به‌واسطه عملکرد نوآورانه ناشی از دانش محوری است. بر این اساس تحقیق حاضر به بررسی نقش رهبری دانش محور در عملکرد نوآورانه در سازمان‌های دولتی استان گیلان پرداخته است. این تحقیق از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل سازمان‌های دولتی ...  بیشتر

ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات و دانش
تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری با اثر میانجی نوآوری سازمانی

محمدابراهیم سمیع؛ فرنوش براتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2023.70236.1538

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی در شرکت سپاهان باتری است. روش شناسی: پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی است که در آن از ابزار پرسشنامه استاندارد برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله مربوط به واحد تجاری‌سازی شرکت سپاهان باتری با حدود ...  بیشتر

شناسایی الگوی ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری با مدیریت دانش دربین اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی؛ مجید ماهرانی برزانی

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jks.2020.51757.1320

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی الگوی ساختاری رابطه بین فرهنگ سازمانی(مدل هافستد) و سبک های رهبری( مدل هرسی و بلانچارد ) با مدیریت دانش در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه ...  بیشتر

کاربرد هستی‌شناسی‌ها در مدیریت دانش: مرور نظام‌یافته

هدی هماوندی؛ یعقوب نوروزی؛ شاهد رشیدی

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1402، ، صفحه 121-140

https://doi.org/10.22054/jks.2022.69375.1528

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفی و کمی مطالعات مربوط به کاربرد هستی‌شناسی‌ها در مدیریت دانش به منظور شناسایی این کاربردها و همچنین محورهای موضوعی عمده و ابعاد آنها انجام شده است. مطالعه پیش‌رو توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش مرور نظام‌مند پتیگرو و رابرت (2008) انجام شده و در آن برای تحلیل‌ متون و مصورسازی یافته‌ها از روش تحلیل ...  بیشتر

بررسی میزان به‌کارگیری عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان آب و برق خوزستان

محمدحسن عظیمی؛ شهناز خادمی زاده؛ معصومه حیدرزاده

دوره 9، شماره 33 ، دی 1401، ، صفحه 69-93

https://doi.org/10.22054/jks.2022.64985.1482

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی میزان به‌کارگیری عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان آب و برق خوزستان است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش کمی است که در آن از روش توصیفی پیمایشی بهره گرفته است. ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه است که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه‌شده است. در پژوهش حاضر از آزمون تی‌تک‌نمـونه‌ای، ...  بیشتر

مطالعه اثر مدیریت منابع انسانی در نوآوری سازمانی با تکیه بر مدیریت دانش( مورد مطالعه کارکنان‌‌ بهزیستی تهران)

ژوبین کابلی؛ محمد شاه حسینی

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1401، ، صفحه 69-100

https://doi.org/10.22054/jks.2022.65584.1485

چکیده
  هدف پژوهش بررسی میزان تأثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با تکیه بر مدیریت دانش بوده است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران مراکز ستادی تأمین و توسعه خدمات بهزیستی شهر تهران است که با توجه به نتیجه حاصل از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد ۱۰۹ نفر انتخاب گردید. محقق از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تحلیل محتوای دروس تخصصی دوره دکتری آموزش عالی بر اساس مؤلفه های مدیریت دانش

اعظم موسی چمنی؛ سعید غفاری؛ ثریا ضیایی؛ افشین موسوی چلک

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1401، ، صفحه 139-162

https://doi.org/10.22054/jks.2022.63273.1467

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین وضعیت مدیریت دانش در سرفصل­‌های دروس تخصصی دوره‌­های دکتری در رشته­‌های علوم انسانی آموزش عالی بود. پژوهش حاضر از نوع طرح‌های پژوهش آمیخته اکتشافی بوده است. از این‌رو، ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی استفاده شده است. ابتدا مؤلفه‌­های مدیریت دانش با روش تحلیل محتوا با رویکردی استقرایی استخراج گردید و بر ...  بیشتر

رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

مریم آدینه‌لو؛ بهزاد سهیلی؛ غلامرضا فرجی

دوره 8، شماره 29 ، دی 1400، ، صفحه 43-71

https://doi.org/10.22054/jks.2021.58136.1407

چکیده
  متن مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سازمان‌ها باید همیشه مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا سازمان‌ها بتوانند الگوی توسعه خود را پیش ببرند، لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز وروش این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- همبستگی بود. بر اساس جدول تعیین حجم ...  بیشتر

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز: سهم متغیر مدیریت دانش

ابوالفضل قاسم زاده؛ محمد رزاقی؛ عزیز هدایتی خوشمهر

دوره 8، شماره 29 ، دی 1400، ، صفحه 73-103

https://doi.org/10.22054/jks.2021.58715.1417

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز با تأکید بر نقش میانجی متغیر مدیریت دانش انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت،کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ­ها، توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه شیراز به تعداد ...  بیشتر

ارزیابی کاربردپذیری نرم‏ افزار مدیریت دانش (MTAShare) از دیدگاه کارکنان بانک شهر و شرکت مشاوران توسعه آینده

علی شرفی

دوره 8، شماره 29 ، دی 1400، ، صفحه 105-133

https://doi.org/10.22054/jks.2021.60074.1427

چکیده
  کاربردپذیری یکی از مهم‌ترین شاخص‏ های ارزیابی کیفیت نرم‏ افزارها است که نقش مهمی را در بهبود عملکرد و کارایی آن‏ها ایفا می‏کند. لذا هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت کاربردپذیری نرم ‏افزار مدیریت دانش (MTAShare) از دیدگاه کارکنان بانک شهر و شرکت مشاوران توسعه آینده بود. این پژوهش کاربردی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این ...  بیشتر

مطالعه علم‌سنجی فرایند پژوهش در مدیریت دانش و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش

فریبا عدلی؛ معصومه لشگری؛ معصومه شیری

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1400، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/jks.2020.54938.1361

چکیده
   هدف از این پژوهش، مطالعه روند پژوهش‌ها پیرامون مفهوم مدیریت دانش و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش، با استفاده از روش تحلیل و نقشه‌برداری علم‌سنجی است. توصیف علم‌سنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی در پایگاه داده‌هایWeb of Science ، طی سال‌های 2000 تا 2019 انجام ‌شده است. ساختار و الگوهای اطلاعات مبادله شده در زمینه پژوهش‌های مدیریت دانش ...  بیشتر

سنجش تأثیر بلوغ مدیریت دانش بر کیفیت خدمات در بانک پارسیان

فاطمه دکامینی؛ محمد احسانی فر

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1400، ، صفحه 71-111

https://doi.org/10.22054/jks.2021.60865.1438

چکیده
  سنجش بلوغ مدیریت دانش اجازه می‌دهد شرکت‌هایی که در حال اجرای پروژه‌های مدیریت دانش هستند، فعالیت‌های مدیریت دانش خود را به‌صورت جامع ارزیابی کنند و به‌صورت سیستماتیک و نظام‌مند جایگاه و موقعیت خویش را در مدیریت دانش تشخیص دهند و دقیقاً موانع پیشرفت را شناسایی و تغییرات و تنظیمات لازم را اجرا و منابع موردنیاز برای رسیدن به مراحل ...  بیشتر

ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

مهناز خداداد؛ فهیمه باب الحوائجی؛ عصمت مومنی

دوره 8، شماره 28 ، مهر 1400، ، صفحه 135-168

https://doi.org/10.22054/jks.2021.58377.1413

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته با دو روش کمی و کیفی بود. ابزار گردآوری داده در بخش کمی و کیفی، پرسشنامه محقق‌ساخته با استفاده از شاخص‌های مدل پایه‌های ساختمان پروبست بوده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل 21 نفر ...  بیشتر

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس با نقش میانجی یادگیری زدایی سازمانی

مهرداد ناصرپور؛ محسن عارف نژاد؛ هادی تقوی؛ میترا زارع نعمتی

دوره 8، شماره 27 ، تیر 1400، ، صفحه 75-107

https://doi.org/10.22054/jks.2020.53446.1335

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس با نقش میانجی یادگیری‌زدایی سازمانی بود. از این رو این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ­ها توصیفی- همبستگی از نوع خاص مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مورد نظر را کارکنان کادر رسمی نیروی انتظامی در 7 کلانتری شهرستان خرم‌آباد، به تعداد ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش در آموزش‌وپرورش شهر تهران

محمود صفری؛ محمدرضا پاشایی؛ گلناز بخشی

دوره 7، شماره 25 ، دی 1399، ، صفحه 95-120

https://doi.org/10.22054/jks.2020.52671.1328

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان آموزش‌وپرورش شهر تهران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات کیفی و کمی (آمیخته) بود. جامعه آماری پژوهش در دو بخش شامل صاحبنظران حوزه آموزش‌وپرورش وکلیه معلمان شاغل در آموزش‌وپرورش شهر تهران در سال‌تحصیلی 1396-1397 به تعداد ...  بیشتر

رابطه مدیریت دانش با توسعه حرفه‌ای و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ایلام در سال 1398

محمدحسن مرشدی تنکابنی

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1399، ، صفحه 25-41

https://doi.org/10.22054/jks.2020.51742.1319

چکیده
  هدف در این پژوهش، مطالعة رابطه مدیریت دانش با توسعه حرفه ­ای و عملکرد شغلی کارکنان بود. جامعة آماری شامل460 نفر از کارکنان دانشگاه ایلام بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 210 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بود و داده­ های مورد نیاز به ­روش پیمایشی کتابخانه­ ای و میدانی(پرسشنامه) ...  بیشتر

شکل‌گیری شورای عالی مدیریت دانش کشور در برقراری هماهنگی، انسجام و استانداردسازی در ایجاد نظام‌های دانش محور در دستگاه‌های اجرایی

مازیار امیرحسینی

دوره 7، شماره 24 ، مهر 1399، ، صفحه 167-205

https://doi.org/10.22054/jks.2020.53617.1337

چکیده
  اسناد بالادستی و استراتژیک کشور مانند سند چشم‌انداز بیست ساله بر ایجاد نظام‌های دانش‌محور و شکل‌گیری تعاملات در تبادل اطلاعات کاربردی، تأکید دارند. علاوه بر این، هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور به ایجاد و راهبری نظام‌های دانش‌بنیان و مدیریت دانش در حوزه مأموریت‌های خود موظف‌اند. تکالیف قانونی، عامل اصلی توجه هر یک از دستگاه‌ها ...  بیشتر

بررسی عوامل استقرار مدیریت دانش در آموزش‏ و پرورش با استفاده از تکنیک‏ های داده‏ کاوی (مورد مطالعه: اداره آموزش ‏و پرورش شهرستان دورود)

علی بهلولی؛ منصور اسماعیل پور؛ علیرضا اسلامبولچی

دوره 7، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jks.2020.50545.1294

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل استقرار مدیریت دانش در آموزش ‏و پرورش شهرستان دورود با استفاده از تکنیک ‏های داده ‏کاوی بوده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری مدیریت آموزش ‏و پرورش شهرستان دورود که تعداد آن‌ها 155 نفر بود. ضریب پایایی پرسشنامه مورداستفاده از طریق آلفای کرونباخ 90/0؛ و از ...  بیشتر

نقش فرایندهای مدیریت دانش در دستیابی به اهداف شرکت‌های بیمه

ابوالفضل خسروی؛ غلامرضا امیری؛ مهدی امیری

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1398، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22054/jks.2019.44375.1236

چکیده
  در اقتصاد، دانش به‌عنوان مهم‌ترین تولید محسوب می‌شود و از آن به‌عنوان مهم‌ترین مزیت رقابتی سازمان‌ها نام برده می‌شود. همچنین اثربخشی سازمانی را میزان دستیابی به اهداف سازمانی می‌دانند. هدف: هدف از این پژوهش تعیین تأثیر مدیریت دانش و فرایندهای آن بر اثربخشی سازمانی است. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی به روش پیمایشی بوده و جامعه آماری ...  بیشتر

مطالعه تأثیر شخصیت و ویژگی‌های موقعیتی بر نگرش به اشتراک‌گذاری دانش در کتابداران کتابخانه‌های عمومی

ثریا ضیایی؛ سیدجمال حقیرالسادات؛ امید علی پور

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1398، ، صفحه 17-37

https://doi.org/10.22054/jks.2019.45885.1248

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی (خودکارآمدی و عزت‌نفس) و ویژگی‌های موقعیتی (ارزیابی شناختی: تهدید در مقابل چالش) بر نگرش به اشتراک‌گذاری دانش در کتابداران کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی پرداخته است. روش: پژوهش حاضر کاربردی بوده که با روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌های ...  بیشتر