دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. طراحی مدلی تعاملیِ عملیاتی برای اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

10.22054/jks.2019.44197.1233

حمیدرضا سعیدنیا؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان


2. تببین ضرورت مدیریت دانش در دانشگاههای تربیت مدرس و شهید بهشتی تهران از دیدگاه دانشجویان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

10.22054/jks.2019.45175.1244

عصمت مومنی؛ طاهره اعرابی؛ سحر زمانی


3. پیش‌بینی رفتار اطلاع‌یابی بر اساس تفکر تأملی دانشجویان حوزه علوم پزشکی در درس زبان تخصصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

10.22054/jks.2020.51205.1307

فرشاد پرهام‌نیا؛ مجید فرهیان


4. سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن ‌خدمت(مورد مطالعه: شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

10.22054/jks.2020.48013.1257

حامد محمدی


5. رفتار استنادی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در پایان‌نامه‌ها از سال1393- 1398

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

10.22054/jks.2020.49178.1264

امین زارع؛ سارا بهرامی نیا؛ ثریا زنگنه


7. به کار‌‌گیری مفهوم تحویل آسان و سیار در فراگیری مشتری در کتابخانه‌های عمومی: مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22054/jks.2020.51510.1314

آزاده نامداری


8. شناسایی عوامل توسعه‌دهنده فرهنگ تاکید علمی در مدارس: مطالعه پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22054/jks.2020.52681.1329

محمود صفری


9. بررسی تأثیر مؤلفه های سواد رسانه ای بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22054/jks.2020.51438.1310

قاسم آزادی احمدآبادی؛ امید امراله


10. مطالعه تطبیقی وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و ایالت متحده آمریکا از منظرکسب بازدیدکاربران به واسطه رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1399

10.22054/jks.2020.50440.1292

مریم طاوسی؛ محسن حاجی زین العابدینی


11. پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22054/jks.2020.55860.1376

اکرم فتحیان دستگردی؛ سید مهدی طاهری؛ اعظم صنعت جو؛ محسن کاهانی


12. رابطه بین احساس تعلق سازمانی و گرایش کارکنان به اشتراک دانش در کتابخانه‌ها با نقش تعدیل کننده تحصیلات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.50634.1296

محمد رضا فرهاد پور؛ راضیه نظری


13. ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی و موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان بر اساس معیارهای ارزیابی زی و چو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.51037.1304

گلنسا گلینی مقدم؛ علی جلالی دیزجی؛ سکینه عزیزی


14. ترسیم و تحلیل نقشه علمی دارایی نامشهود با استفاده از پژوهش‌های نمایه شده در پایگاه‌های علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.51561.1318

علی اصغر سعدآبادی؛ سعید رمضانی؛ کیارش فرتاش


15. ارائۀ الگوی پیشنهادی برای نرم‌افـزار استخـراج داده از رسـانه‌های اجتمـاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.51830.1321

امیررضا اصنافی؛ مریم پاکدامن نایینی؛ سمانه برجی


16. شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش در آموزش‌وپرورش شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.52671.1328

محمود صفری؛ محمدرضا پاشایی؛ گلناز بخشی


17. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس با نقش میانجی یادگیری زدایی سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.53446.1335

مهرداد ناصرپور؛ محسن عارف نژاد؛ هادی تقوی؛ میترا زارع نعمتی


20. دخالت مراجعان در برنامه‌ریزی خدمات کتابخانه: مطالعه موردی کتابخانه ملی ایران، سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.53757.1339

اعظم نجفقلی نژاد؛ فرناز محمدی


21. مطالعه علم‌سنجی فرایند پژوهش در مدیریت دانش و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.54938.1361

معصومه لشگری؛ فریبا عدلی؛ معصومه شیری


22. بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های چندزبانگی و رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.54979.1364

ثریا زنگنه؛ امین زارع؛ محمود مرادی


23. مطالعۀ علم‌سنجی تحقیقات مدیریت سود در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.55723.1373

یونس نوبخت؛ مریم نوبخت


24. ممیزی اطلاعات در اداره مرکز اسناد فنی و سیستمی شرکت ایران خودرو بر اساس مدل هنزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.56328.1381

میترا صمیعی؛ عصمت مومنی؛ شیرین فکری