دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. طراحی مدلی تعاملیِ عملیاتی برای اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

10.22054/jks.2019.44197.1233

حمیدرضا سعیدنیا؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان


2. تببین ضرورت مدیریت دانش در دانشگاههای تربیت مدرس و شهید بهشتی تهران از دیدگاه دانشجویان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

10.22054/jks.2019.45175.1244

عصمت مومنی؛ طاهره اعرابی؛ سحر زمانی


3. سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن ‌خدمت(مورد مطالعه: شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

10.22054/jks.2020.48013.1257

حامد محمدی


4. رفتار استنادی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در پایان‌نامه‌ها از سال1393- 1398

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

10.22054/jks.2020.49178.1264

امین زارع؛ سارا بهرامی نیا؛ ثریا زنگنه


6. به کار‌‌گیری مفهوم تحویل آسان و سیار در فراگیری مشتری در کتابخانه‌های عمومی: مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22054/jks.2020.51510.1314

آزاده نامداری؛ شهناز خادمی زاده


7. شناسایی عوامل توسعه‌دهنده فرهنگ تاکید علمی در مدارس: مطالعه پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22054/jks.2020.52681.1329

محمود صفری


8. بررسی تأثیر مؤلفه های سواد رسانه ای بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22054/jks.2020.51438.1310

قاسم آزادی احمدآبادی؛ امید امراله


9. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس با نقش میانجی یادگیری زدایی سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.53446.1335

مهرداد ناصرپور؛ محسن عارف نژاد؛ هادی تقوی؛ میترا زارع نعمتی


11. دخالت مراجعان در برنامه‌ریزی خدمات کتابخانه: مطالعه موردی کتابخانه ملی ایران، سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.53757.1339

اعظم نجفقلی نژاد؛ فرناز محمدی


12. مطالعه علم‌سنجی فرایند پژوهش در مدیریت دانش و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.54938.1361

معصومه لشگری؛ فریبا عدلی؛ معصومه شیری


13. مطالعۀ علم‌سنجی تحقیقات مدیریت سود در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22054/jks.2020.55723.1373

یونس نوبخت؛ مریم نوبخت


14. بازشناسی روش و تحلیل نشانه شناسی در نظام‌های معنایی تحولات خانواده: فیلم جدایی نادر از سیمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399

10.22054/jks.2020.54262.1351

میلاد سعیدی؛ متین مرادی؛ معصومه اسمعیلی


15. واکاوی مفهوم ارتباطات علمی غیررسمی در مکتب شیکاگو با تأکید بر کنش متقابل نمادین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399

10.22054/jks.2020.50603.1295

فرشاد پرهام‌نیا


16. ارزیابی رفتار تصویر یابی پژوهشگران رشته معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

10.22054/jks.2019.42966.1229

امیررضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فائزه احمدی پور


17. پیش‌بینی رفتار اطلاع‌یابی بر اساس تفکر تأملی دانشجویان حوزه علوم پزشکی در درس زبان تخصصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.22054/jks.2020.51205.1307

فرشاد پرهام‌نیا؛ مجید فرهیان


18. وضعیت تولیدات علمی حوزۀ بازیابی اطلاعات در پایگاه استنادی وب علوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1399

10.22054/jks.2020.50022.1368

نجمه سیددخت؛ فاطمه امامی رودی


19. بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر اساس مدل جونز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.22054/jks.2020.51513.1316

آزاده نامداری؛ آزاده نامداری


20. شناسایی الگوی ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری با مدیریت دانش دربین اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.22054/jks.2020.51757.1320

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی؛ مجید ماهرانی برزانی


21. بررسی ارتباط بین نوآوری سازمانی و هوش هیجانی با تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.22054/jks.2021.52002.1333

ثریا ضیایی؛ مهناز محسنی طارمسری


22. تحلیل نقش‌ میانجی‌ استراتژی نوآوری و تسهیم دانش در ارتباط بین نوآوری باز واردشونده و عملکرد نوآوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.22054/jks.2020.55903.1377

مهدی صالحیان؛ میثم بابائی فارسانی؛ مهرداد صادقی؛ عباس قائدامینی هارونی


24. بررسی پیامدهای روانشناختی ناشی از اپیدمی کووید-19 در بین دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران: یک مطالعه مقطعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.22054/jks.2021.54681.1359

فاطمه شاهرجبیان؛ زبیر صمیمی؛ سید جواد عمادی چاشمی


25. مدلسازی موانع نظریه پردازی علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.22054/jks.2020.54963.1363

حمیدرضا محمودی؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان


27. بررسی تأثیر تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه‌های استراتژیک مؤثر فدراسیون‌های ورزش‌های تیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.22054/jks.2020.56296.1380

محمدحسین قربانی؛ جواد شهلائی باقری؛ فرزانه مظلومی؛ میعاد قاسم زاده


28. کتابخانه‌های عمومی و مدیریت بحران‌: ارائه یک الگو جهت مدیریت بحران کووید 19 (کرونا ویروس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.22054/jks.2021.56374.1382

ثریا زنگنه


29. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز: سهم متغیر مدیریت دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.22054/jks.2021.58715.1417

ابوالفضل قاسم زاده؛ محمد رزاقی؛ عزیز هدایتی خوشمهر


30. معادلات ساختاری رابطه کیفیت کار تیمی با چابکی سازمان از طریق نقش کارکردی مدیریت دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.22054/jks.2020.56551.1387

عمر محمودی


32. بررسی جریان دانشی و محتوایی مقالات مجلۀ دانش حسابداری از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22054/jks.2021.58108.1406

مریم نوبخت؛ یونس نوبخت


33. ادراک کاربران از کیفیت خدمات کتابخانه های عمومی با استفاده از مدل تحلیل شکاف(لایب کوال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22054/jks.2021.57312.1396

لیلا خلیلی؛ وحیده دلیلی؛ عزیز هدایتی


34. کرونا در ایران: ترسیم ساختار فکری اعضای شبکه اجتماعی اینستاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22054/jks.2021.56915.1393

طاهره ابوالقاسم مسلمان


36. بررسی مهارت‌های نشر در مجلات علمی در دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22054/jks.2021.58336.1412

رضا دهخدایی؛ علی منصوری؛ محمد امین عرفانمنش